Vogelwerkgroep

 

logo_VWG

De omgeving van Zuidlaren is een geweldig gebied om vogels te kijken! Gevarieerde landschappen en veel natuurontwikkeling zorgen ervoor dat er veel vogelsoorten een plekje vinden.
Denk aan de polders rond het Zuidlaardermeer, die na herinrichting beroemde vogelgebieden zijn geworden waar vogelliefhebbers vanuit heel het land op af komen.
Niet te verwonderen dus dat we een grote en actieve vogelwerkgroep hebben.

De werkgroep heeft niet alleen leden die ervaren vogelaars zijn die ‘werk’ doen zoals inventarisaties en tellingen. Ook beginnende vogelliefhebbers of natuurliefhebbers die het leuk vinden om af en toe eens een vogelrijk gebied te bezoeken zijn welkom.
Maandelijks worden excursies georganiseerd waarbij vaak gebieden in eigen omgeving worden bezocht, maar ook een aantal keer per jaar gebieden verder weg. Voorbeelden van deze gebieden zijn: Lauwersmeer, Schiermonnikoog, Dwingelderveld, Urwald Hasbruch en Borkener Paradies. Ook worden er regelmatig meerdaagse excursies georganiseerd, bijv. naar Texel en naar Duitsland.

Naast excursies worden er ook cursussen gegeven. Voorbeelden van gegeven cursussen zijn:
Beginnerscursus (‘Van appelvink tot zwartkop’), Roofvogels en uilen, Steltlopers, Eenden.

De werkgroep heeft flink wat ervaren en actieve leden die zich bezighouden met tellingen, zoals:
BMP (broedvogel monitoring), MAS (meetnet agrarische soorten), MUS (meetnet urbane soorten), diverse wintertellingen (ganzen, zwanen, watervogels, roofvogels).
Meestal is het mogelijk voor minder ervaren leden om eens mee te lopen bij de uitvoering van zo’n telling.
Hieronder, bij ‘downloads’ zijn verslagen van enkele van deze tellingen te bekijken.

In het winterseizoen zijn er 1 of 2 avondbijeenkomsten waarbij het programma wordt doorgenomen en leden ideeën en wensen kunnen inbrengen. Ook worden er door leden presentaties gegeven met vogelfoto’s gemaakt in (vaak) verre landen.
M.i.v. 2020 wordt per kwartaal een nieuwsbrief uitgegeven met actuele informatie, wetenswaardigheden en wat foto’s. Bekijk de nieuwsbrieven via ‘downloads’ hieronder.

De werkgroep bestaat in 2020 25 jaar en wordt al die jaren geleid door Dick Schoppers.
Dick wordt bijgestaan door drie mede-coördinatoren, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.
Het jaarverslag van de werkgroep geeft een goed en compleet beeld van onze activiteiten.

Programma 2024:

21 januari (zondag) – Winterwandeling in Boswachterij Anloo (opgave: g.jong27@kpnplanet.nl)
17 februari (zaterdag) – Wad- en kustvogels bij Paesens en Wierum (opgave: bob.hogeveen@hetnet.nl)
24 maart (zondag) – Telling Noordlaarderbos (opgave: g.j.dekker@me.com)
18 april (donderdag) – Fietstocht over het Dwingelderveld (opgave: bob.hogeveen@hetnet.nl)
20 april (zaterdag) – Omgeving Zuidlaren (voor alle leden IVN-Zuidlaren, opgave: g.j.dekker@me.com)
21 mei (dinsdag) – Bezoek aan het Borkener Paradies (opgave: g.jong27@kpnplanet.nl)
29 mei  – 2 juni – Fietsen in het Elbegebied bij Gartow (D) (opgave: bob.hogeveen@hetnet.nl)
22 juni (zaterdag) – Vogelexcursie in eigen omgeving (opgave: g.jong27@kpnplanet.nl)
8 september (zondag) – Vogelexcursie Noordoost Groningen (opgave: g.j.dekker@me.com)
16  – 20 oktober – Vogels kijken op Texel (opgave: bob.hogeveen@hetnet.nl)
16 november (zaterdag)- Fietsexcursie Onlanden (opgave: bob.hogeveen@hetnet.nl)

Cursus ‘Eenden van Zuidlaren’
Twee theorie avonden:  21 februari en 6 maart
Praktijkochtend: 16 maart
Zie: Cursus Eenden van Zuidlaren

———————————————

Documenten (PDF) om te downloaden:

Jaarverslag vogelwerkgroep 2023
Jaarverslag vogelwerkgroep 2022
Jaarverslag vogelwerkgroep 2021
Jaarverslag vogelwerkgroep 2020
Jaarverslag vogelwerkgroep 2019

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr.13 (juli_2024)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr.12 (januari 2024)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr.11 (juli 2023)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr.10 (april 2023)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 9  (januari 2023)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 8  (oktober 2022)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 7  (maart 2022)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 6  (oktober 2021)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 5  (april 2021)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 4  (januari 2021)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 3  (september 2020)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 2  (mei 2020)
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr. 1  (februari 2020)

BMP verslagen:

Verslag BMP Tusschenwater 2023
Verslag BMP Tusschenwater 2022
Verslag BMP Zuidoevers en Oeverlanden 2021
Verslag BMP Tusschenwater 2020
Verslag BMP Tusschenwater 2019
Verslag BMP Zuidoevers 2020

Overig:
20 jaar PTT – Eelke en Dick Schoppers

 
Contact:
Gerard Dekker g.j.dekker@me.com
Gré van Heusden g.jong27@kpnplanet.nl
Bob Hogeveen bob.hogeveen@hetnet.nl

Kleine bonte specht