Werkgroep Duurzame leefomgeving

De werkgroep is actief op het snijvlak van menselijke activiteit en de natuur in Zuid Kennemerland. We nemen deel aan b.v. klankbordgroepen en toetsen beleidsvoornemens van overheden die de groene leefomgeving raken.
We werken samen met andere “groene” groepen. Onze houding is kritisch, maar opbouwend. Belangrijk hierbij is het aanbieden van alternatieven.

Lopende Activiteiten

Samenstelling en contact

Werkgroep  Duurzame Leefomgeving zoekt een contactpersoon. Tijdelijk contact Wim Swinkels 0652788835 (of via ivnzk.duurzaam@gmail.com.)