Werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen Velsen

De Werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen Velsen houdt zich in eerste instantie bezig met de jaarlijkse voorjaarstrek van amfibieën in Velsen waarbij het hoofdtracé tegen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan ligt.

Amplex padden
Amplex (paargreep) bij padden, foto: Ellie Wormgoor

Wij hebben trajecten met tunnels in combinatie met houten of kunststof barrières en ook stukken waarop gaas barrières in combinatie met emmers staan. Tijdens de amfibieëntrek patrouilleren we ’s avonds over de Bergweg en de Velserenderlaan, Op de Bergweg steken jaarlijks duizenden Kleine watersalamanders en Gewone Padden weg over.
In de zomer en het vroege najaar monitoren wij poelen in Velsen op de aanwezigheid van amfibieën eieren en larven, maar hebben ook oog voor vissen, (water)insecten en planten in en rondom het water.

In 2021 zijn we begonnen met een plaatjes onderzoek naar de aanwezigheid van hazelwormen in Duin en Kruidberg. Met het monitoren van Zandhagedissen in Duin en Kruidberg startten we in 2022.

Daarnaast organiseren we werkdagen waarop we poelen en amfibieënschermen controleren en onderhouden.

Coördinatoren van de Werkgroep zijn
John de Jonge (ondersteund door Elly Stolwijk)

e-mailadres  arv.ivnzk@gmail.com

 

Rugstreeppad
Rugstreeppad, foto: Ellie Wormgoor
Padden, foto: Ellie Wormgoor