Werkgroep Natuurkoffer

De Werkgroep Natuurkoffer brengt de mensen niet naar de natuur, maar brengt de natuur naar de mensen. De Natuurkoffer is gevuld met allerlei herkenbare voorwerpen en afbeeldingen uit de natuur deels aangepast aan het seizoen.

Denk aan bladeren, bloemen, zaden / vruchten, geurige kruiden en opgezette dieren. De vrijwilligers van de Natuurkoffer nemen de koffer mee naar groepjes mensen, die niet meer zelf de natuur in kunnen. Dit zijn vaak mensen met een dementie- / geheugen-problematiek of met een lichte verstandelijke beperking. Er word gebruik gemaakt van de 5 zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Dit alles roept positieve herinneringen op, die diep geworteld kunnen zijn. Het maakt iedereen blij.

Er is (veel) vraag naar deze activiteit vanuit zorginstellingen in Zuid-Kennemerland. De werkgroep zoekt daarom ook versterking. Je hoeft beslist geen natuurgids te zijn, wel affiniteit hebben met de natuur en de doelgroep.
De ontvangende zorginstelling betaalt per presentatie een vergoeding aan het  IVN. De vrijwilligers krijgen per presentatie een vergoeding. Als je echt gaat meedoen reken dan op één presentatie per 2  maanden. Inclusief de voorbereiding kost dit je telkens een halve dag.

Heb je belangstelling, woon dan eens een presentatie bij.
Informatie via ivnzk.natuurkoffer@gmail.com