ANBI & Officiële zaken

ANBI-logo
Algemeen Nut Beogende Instelling

Vereniging IVN Zuid-Kennemerland is door de fiscale overheid aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de vereniging geen winstoogmerk heeft, slechts het algemeen belang dient en dat alle wettelijke richtlijnen en fiscale regelgeving inzake het algemeen maatschappelijk nut relevant zijn.

naam IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie, Afdeling Zuid-Kennemerland.
Bij het publiek bekend als IVN Zuid-Kennemerland (IVN ZK)
KvK nummer 40595932
RSIN nummer 807145270
rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte)
statutaire zetel Haarlem
postadres IVN afd. Zuid-Kennemerland, Sweelinckplein 2, 2102 ER Heemstede
telefoonnummer 023-5293302
internetadres www.ivn.nl/zuidkennemerland
e-mail ivnzk.bestuur@gmail.com
datum oprichting 23 oktober 1979
wijziging statuten 7 mei 1999
activiteit Natuur- en Milieuvereniging
bestuur Voorzitter: Femke de Vries
secretaris: Wim Swinkels (ad interim)
penningmeester: Peter Blondel (ad interim)
algemeen bestuurslid:  Juno Rouwenhorst
algemeen bestuurslid: vacature

Doelstelling

IVN Zuid-Kennemerland heeft als doel ertoe bij te dragen dat iedereen zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving. De vereniging wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Doordat mensen meer kennis van en waardering voor de natuur, milieu en landschap hebben, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden ervan en zijn zij geneigd tot een meer duurzame leefstijl.

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen betaalde krachten in dienst. Alle werkzaamheden bij IVN Zuid-Kennemerland worden door bestuursleden en alle andere vrijwilligers op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Bestuurders en coördinatoren ontvangen een vergoeding van € 15 per jaar voor algemene kosten. Aan bestuurders en andere vrijwilligers worden daarnaast geen beloningen en/of andere vergoedingen toegekend, behalve voor directe onkosten.

Verenigingsbeleid

statuten IVNZK1999
IVNZK-Criteria deelname acties

Jaar- en ALV-verslagen

20240312 concept notulen ALV 2024

Concept Jaarverslag IVNZK 2023
20230408 concept notulen ALV 2023
Toelichting en vergelijking voorstel nieuwe statuten IVNZK 2018 met modelstatuut IVN 2017

Concept verslag ALV 22 maart 2022
Jaarverslag IVNZK 2022

Verslag ALV 20 april 2021
Jaarverslag IVNZK 2021

Verslag Algemene Ledenvergadering ALV 16 september 2020
Jaarverslag IVN-Zuid-Kennemerland 2020

Jaarverslag IVN-Zuid Kennemerland 2019
Notulen ALV Algemene Ledenvergadering IVN Zuid-Kennemerland 2019