Over ons ZK

Als afdeling van het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, willen we bijdragen aan een duurzame samenleving, die gericht is op het behoud van de biologische diversiteit en vitaliteit van de aarde. Vrijwilligers nemen mensen mee op excursies, verzorgen cursussen en doen aan educatie en voorlichting. Door mensen te laten genieten en bewust te maken van de rijkdommen van de natuur wil het IVN, ook in Zuid-Kennemerland, de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving van mensen verhogen.]

Hieronder treft u gegevens aan over lid/donateur worden, de nieuwsbrief, natuurlinks en info voor leden

Lid of donateur wordenDuinparelmoer OO

Wilt u bijdragen aan het behoud van natuur en milieu?
Steun dan nu het IVN Zuid-Kennemerland. Dat kan op twee manieren.

Donateur worden?… Graag!

Draagt u het IVN Zuid-Kennemerland een groot hart toe en wilt u ons financieel steunen? Dat kan! Als donateur betaalt u minimaal € 15,-. U krijgt dan drie keer per jaar het regionale full colourblad De Toorts toegestuurd en bent zo op de hoogte van alle excursies, cursussen, lezingen en andere activiteiten. Met uw donatie helpt u de vereniging zich nog sterker te maken en werkt u mee aan de verbetering van uw eigen leefomgeving.

Lid worden?… Leuk!

Voor minimaal € 24,00 bent u een heel jaar lid van het IVN Zuid-Kennemerland! U wordt dan actief binnen een van de vele werkgroepen. Voor veel activiteiten is geen gedetailleerde natuurkennis nodig, maar inzet en betrokkenheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor een bestuursfunctie maar ook voor het ontwikkelen van tentoonstellingen of het helpen verzorgen van de publiciteit. Als lid krijgt u naast het regionale blad De Toorts ook vier keer per jaar het landelijke IVN-magazine Mens en Natuur in huis. Beide boordevol met informatie. En met de mogelijkheid om tegen korting tientallen boeken te kopen. Huisgenoten betalen minimaal € 5,00.

Hoe nu verder?

Wilt u lid worden of donateur? Stuur dan nu een e-mail met uw naam en adres en laat ook weten of u lid dan wel donateur van IVN Zuid-Kennemerland wil worden. Dan regelen wij het verder. Alvast bedankt!!

Deelname aan lokale acties.

Het bestuur heeft criteria vastgelegd, die bepalen wanneer wij zouden kunnen deelnemen aan lokale acties. Lees hieronder de inhoud.

Criteria deelname acties

.

NieuwsbriefFoto van Capelleveen

Elke twee weken versturen wij een nieuwsbrief, waarin de komende activiteiten van onze afdeling kort vermeld staan.
Wilt u die ook regelmatig in uw postvak ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een emailbericht aan de nieuwsbriefverzender.

NatuurlinksDuinparelmoer OO

Regionaal:

Nationaal:

Overige links:

Natuur- en natuurwerkvakanties:

Voor ledenDuinparelmoer OO

Plannen en verslagen

De Afdeling IVN Zuid-Kennemerland is een vereniging, met jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) en een Jaarverslag.

Jaarbijdrage

De volgende jaarbijdragen zijn van toepassing:

Een deel van deze bijdragen worden aan IVN-Nederland afgedragen.
Bovengenoemde bedragen zijn minimum bedragen, natuurlijk zijn we als vrijwilligersvereniging altijd blij met een extra bijdrage.

Bij aanmelding na 31 mei geldt een korting van 50%
Bij aanmelding na 1 oktober geldt een korting van 100%
Opzegging per brief of email moet twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar plaats vinden.

Wij hebben geen betaalde medewerkers die de betalingen regelen. Daarom zijn we blij als u zoveel mogelijk zelf uw betaling regelt. Dat kan in januari of eerste helft februari via overmaking.
Ook kunt u dit via uw bank via periodieke overboeking elk jaar regelen.

Eind februari/begin maart zenden wij, indien nog nodig, facturen.

Officiele gegevens, documenten, jaarverslag, ten behoeve van belastingen en ANBI vindt u op de ANBI-pagina