Werkgroepen

IVN Zuid-Kennemerland heeft 13 werkgroepen. Als lid kan je je bij één of meerdere aansluiten: Amfibien, Vissen en Reptielen Velsen, Cursussen, Duurzame leefomgeving, Excursies, HaarlemmermeerKennemer Vogeldag, Kinderwerkgroep, Werken in de natuur, Natuurkoffer, Publiciteit, Promotie, Het Groene Impresariaat, De Toorts.

Amfibieën, Vissen en Reptielen Velsen

De Werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen Velsen houdt zich in eerste instantie bezig met de jaarlijkse voorjaarstrek van amfibieën in Velsen waarbij het hoofdtracé tegen het Nationale park Zuid Kennemerland aan ligt.

Wij hebben trajecten met tunnels in combinatie met houten of kunststof barrières en ook stukken waarop gaas barrières in combinatie met emmers staan. Tijdens de amfibieëntrek patrouilleren we ’s avonds over de Bergweg en de Velserenderlaan, Op de Bergweg steken jaarlijks duizenden Kleine watersalamanders en Gewone Padden weg over.
In de zomer en het vroege najaar monitoren wij poelen in Velsen op de aanwezigheid van amfibieën eieren en larven, maar hebben ook oog voor vissen, (water)insecten en planten in en rondom het water.

In 2021 zijn we begonnen met een plaatjes onderzoek naar de aanwezigheid van hazelwormen in Duin en Kruidberg. Met het monitoren van Zandhagedissen in Duin en Kruidberg starten we in 2022.

Daarnaast organiseren we werkdagen waarop we poelen en amfibieënschermen controleren en onderhouden.
Wil je meer weten of meedoen stuur dan een mail naar amfibieenvelsen@gmail.com

Coördinatoren van de Werkgroep zijn
John de Jonge en Ellie Wormgoor

Werkgroep Cursussen

De Werkgroep cursussen organiseert de natuurgidsenopleiding (duur anderhalf jaar, eens per ca. vier jaar) en bijscholing voor natuurgidsen, maar ook groencursussen voor het publiek (duur ca. 3 lesavonden = 3 excursies, tweemaal per jaar).

Aankondiging in de agenda van deze website of neem contact op met  Arend Reinink, areinink1@gmail.com

Werkgroep Duurzame leefomgeving

De werkgroep is actief op het snijvlak van menselijke activiteit en de natuur in Zuid Kennemerland. We nemen deel aan b.v. klankbordgroepen en toetsen beleidsvoornemens van overheden die de groene leefomgeving raken.
We werken samen met andere “groene” groepen. Onze houding is kritisch, maar opbouwend. Belangrijk hierbij is het aanbieden van alternatieven.

Lopende Activiteiten

Samenstelling en contact

Werkgroep  Duurzame Leefomgeving zoekt een contactpersoon. Tijdelijk contact Wim Swinkels 0652788835 (of via ivnzk.duurzaam@gmail.com.)

Werkgroep Excursies

Landgoed Elswout, de Hekslootpolder, de duinen of de Haarlemmerhout, het zijn maar een paar van de uiteenlopende gebieden waar het IVN Zuid-Kennemerland excursies organiseert.
Bekijk onder het menu “Activiteiten” alle informatie voor de komende maanden.

Van excursies over landschapsvormen en boomknoppen in de winter tot excursies over eetbare planten, libellen en weidevogels of parkvogels aan toe. De Excursiewerkgroep organiseert uitleenlopende wandel- en fietsexcursies onder leiding van IVN-natuurgidsen. De excursies worden het hele jaar door in alle soorten landschappen van Zuid-Kennemerland gehouden. Coördinator is Cor Vlot. Het programma wordt samengesteld door Miranda Bosse.

Wilt u een speciaal voor u georganiseerde excursie? Dat kan! Lees hier verder.

Speciaal voor de gidsen van Zuid-Kennemerland:

Haarlemmermeer

Zuid-Kennemerland beslaat een flink gebied, vanaf het Noordzeekanaal tot de grens met Zuid-Holland.
Voor leden en donateurs in Haarlemmermeer is er letterlijk en figuurlijk een afstand met het aanbod en daarom organiseren we als werkgroep activiteiten in Haarlemmermeer, dus in de eigen leefomgeving, waar je lopend of met de fiets naar toe kan. Daarnaast worden ook korte cursussen gegeven zoals over diervriendelijk tuinieren en de natuur in de polder.
De werkgroep heeft als uiteindelijk doel een eigen afdeling te worden. Wij denken dat het de moeite waard is met vele grote en kleinere groengebieden met nachtegalen, oeverzwaluwen, orchideeën, vleermuizen en veel meer. Daar hebben we actieve Haarlemmermeerse leden voor nodig. Hiermee eens? Meld je dan aan als lid van werkgroep Haarlemmermeer. Download hier Groen Haarlemmermeer, een overzicht van alle groengebieden.

Coördinator van deze werkgroep: Anneke Wegman. E-mail: AnnekeSylvia@gmail.com
De werkgroep wordt ondersteund door NMCX, Centrum voor Duurzaamheid. De activiteiten van de werkgroep staan tevens op de facebookpagina van het Haarlemmermeerse netwerk: Groen Haarlemmermeer

Kennemer Vogeldag

Vier natuurorganisaties organiseren elk jaar een ouderwets gezellige Kennemer Vogeldag in en om Fort benoorden Spaarndam. Ze doen dit onder de titel 100% Kluut. De dag staat bol van activiteiten voor jong en ouder met (fiets)excursies, kinderspeurtocht, vogelverhalen, lezingen, tentoonstelling, uilenballen pluizen, vogeldemonstraties, vogelobservatiepunt ‘Big Sit’ bij Landje van Gruijters en diverse kramen met informatie over vogels (spotten) en cultuur. De hele dag van vogels genieten in een uniek landschap!
Toegang en deelname aan alle activiteiten zijn gratis. Vooraf reserveren is alleen nodig voor de VROEGE fietstocht om 7.00 uur. Wij adviseren om met de fiets te komen, naar de Redoute bij Spaarndam. Bij het Fort is geen parkeergelegenheid. Mensen met auto’s worden verwezen naar het parkeerterrein van de Westbroekplas (Dammersweg 100, Velserbroek). De groene looproute (ongeveer 10 minuten naar het Fort) is aangegeven met borden.
Meer informatie bij Berna van Baarsen (bernavanbaarsen@gmail.com, 06-24624622) of kijk voor het dagprogramma op www.100procentkluut.nl

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Van Zanten – Jan Pieter van Vrede Fonds, bijdragen van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Vereniging Behoud de Hekslootpolder en Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters, en de inzet en het enthousiasme van veel natuurgidsen en andere vrijwilligers.

Kinderwerkgroep

Wat spoelt er allemaal aan op het strand? Wie komt helpen om de padden in het voorjaar over te zetten? Wat zijn paddenstoelen? De Kinderwerkgroep organiseert activiteiten voor kinderen, zowel tijdens publieksexcursies, voor scholen of op aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ellen Koomen.
E-mailadres: ivnzk.kinderen@gmail.com

Werken in de natuur

Kom op voor natuur en landschap in Zuid-Kennemerland! Natuurliefhebbers die het leuk vinden om de natuur een handje te helpen kunnen hun hart ophalen! Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert van augustus tot en met maart werkdagen in bijzondere natuurgebieden in Zuid-Kennemerland. Vaak in natuurgebieden die zo kwetsbaar zijn dat je er normaliter niet in mag. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen!

Leef je uit in de natuur!

Tijdens deze werkdagen gaan we de natuur een handje helpen. Wij helpen boswachters met terreinonderhoud waar zij zelf tegenwoordig niet meer aan toekomen. Dit vrijwilligerswerk komt altijd ten goede aan de flora en fauna! De werkdagen worden georganiseerd in samenwerking met o.a. Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Gemeente Haarlem en de Amsterdamse waterleidingduinen. Ze zijn elke maand in de periode van augustus tot en met maart en altijd op zaterdag van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Natuurliefhebbers die graag een dag buiten in de natuur bezig zijn en een bijdrage willen leveren aan het natuurbehoud in Zuid-Kennemerland zijn van harte welkom. Leeftijd maakt niet uit en ervaring is niet vereist. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen lunch, koffie en thee mee. dWij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor bij de koffie. Kijk voor de werkdagen in de Activiteiten en meld je aan! Of bel met Marc van Schie, 06-22 5757 48.

Natuurkoffer

De Werkgroep Natuurkoffer brengt de mensen niet naar de natuur, maar brengt de natuur naar de mensen. De Natuurkoffer is gevuld met allerlei herkenbare voorwerpen en afbeeldingen uit de natuur deels aangepast aan het seizoen.

Denk aan bladeren, bloemen, zaden / vruchten, geurige kruiden en opgezette dieren. De vrijwilligers van de Natuurkoffer nemen  de koffer mee naar groepjes mensen, die niet meer zelf de natuur in kunnen. Dit zijn vaak mensen met een dementie- / geheugen-problematiek of met een lichte verstandelijke beperking. Er word gebruik gemaakt van de 5 zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Dit alles roept positieve herinneringen op, die diep geworteld kunnen zijn. Het maakt iedereen blij.

Er is (veel) vraag naar deze activiteit van vanuit zorg instellingen in Zuid Kennemerland. De werkgroep zoekt daarom ook versterking. Je hoeft beslist geen natuurgids te zijn, wel affiniteit hebben met de natuur en de doelgroep.
De ontvangende zorg instelling betaalt per presentatie een vergoeding aan het  IVN. De vrijwilligers krijgen per presentatie een vergoeding.  Als je echt gaat mee doen reken dan op één presentatie per 2  maanden. Inclusief de voorbereiding kost dit je telkens 1 halve dag.

Heb je belangstelling, woon dan eens een presentatie bij.
Informatie via ivnzk.natuurkoffer@gmail.com

Oeverzwaluwen

De Oeverzwaluwwerkgroep is geheel overgegaan naar de Vogelwerkgroep

 

 

Publiciteit

Wat er ook aan activiteiten gebeurt binnen het IVN Zuid-Kennemerland, er zijn enkele leden die ervoor zorgen dat iedereen het weet. Met persberichten, radio-interviews, flyers en posters worden niet alleen winkels, scholen en buurthuizen bereikt, maar ook de regionale en landelijke pers.

Promotie

Leden van het promotieteam zijn op verschillende evenementen aanwezig om onze excursies en cursussen actief onder de aandacht te brengen. Daarmee hopen we nog meer mensen enthousiast te maken voor de natuur.
Coördinator van deze werkgroep is Hans Moolenaar, e-mailadres

Het Groene Impresariaat

Als in de wintermaanden de natuur grotendeels in rust is en het weer niet altijd uitnodigt om naar buiten te gaan, organiseert het Groene Impresariaat lezingen met als thema Duurzaamheid. De lezingen vinden plaats in de avonduren (meestal in november en januari)en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor IVN-leden en leden van de KNNV en de Vogelwerkgroep zijn de lezingen gratis.
Aankondiging in de agenda van onze website of neem contact op met et bestuur.

Redactie De Toorts

De werkgroepleden vormen de redactie van het verenigingsblad De Toorts, dat drie keer per jaar uitgegeven wordt. De redactie zorgt voor achtergrondverhalen, diepte-interviews, leuke weetjes over flora en fauna en een overzicht van alle activiteiten.

De huidige redactieleden zijn Femke van den Berg,  Jany van Dijk, Loes van der Heijden en Margo Slot.

Op de pagina Publicaties – De Toorts vindt u een aantal voorbeelden van het blad.

Contact

E-mailadres: ivnzk.toorts@gmail.com

Volgens onderstaand schema kunt u de Toorts op de deurmat verwachten en kunt u stukjes aanleveren.

nummer deadline voor
artikelen/redactie-
vergadering
naar de drukker bezorging thuis
februari 1 januari 1 februari half februari
juni 1 mei 1 juni half juni
oktober 1 september 1 oktober half oktober