Werkgroep Cursussen

De Werkgroep cursussen organiseert de natuurgidsenopleiding (duur anderhalf jaar, eens per ca. vier jaar) en bijscholing voor natuurgidsen, maar ook groencursussen voor het publiek (duur ca. 3 lesavonden = 3 excursies, tweemaal per jaar).

Aankondiging in de agenda van deze website of neem contact op met  Arend Reinink, areinink1@gmail.com