Vacatures IVN-ZK

Het IVN Zuid-Kennemerland is op zoek naar vrijwilligers die op korte termijn één van de volgende functies willen invullen.  Natuurlijk ben je graag actief voor onze vereniging en onderschrijf je de doelstellingen van het IVN.  Als vrijwilliger ben je lid van het IVN Zuid-Kennemerland of ben je bereid lid te worden.
Heb je belangstelling of vragen over één of meerdere van onderstaande functies, neem dan contact op met Wim Swinkels op 0652788835 of via ivnzk.bestuur@gmail.com.

Vacature voor gewoon bestuurslid (m/v)

We willen graag een bestuur van vijf personen voor een goede overlegstructuur en om elkaar te kunnen vervangen bij langdurige afwezigheid. Als bestuurslid draag je bij aan de bestuursvergaderingen (4 keer per jaar) en de algemene ledenvergadering en houd je contact met een of enkele werkgroepen. Er is veel ruimte om je rol als bestuurslid naar eigen inzicht en interesse in te vullen. Je bent geïnteresseerd in wat er speelt in de vereniging, zowel binnen onze regio als daarbuiten. Je deelt in de taken van het bestuur bij actuele zaken. Geschatte tijdsbesteding is één à twee dagdelen per maand.

Coördinator werkgroep duurzame leefomgeving

De werkgroep duurzame leefomgeving is actief op het snijvlak van menselijke activiteit en de natuur in Zuid Kennemerland. We nemen deel aan b.v. klankbordgroepen en toetsen beleidsvoornemens van overheden die de groene leefomgeving raken. We werken samen met andere “groene” groepen. Onze houding is kritisch, maar opbouwend. Belangrijk hierbij is het aanbieden van alternatieven.
De coördinator of lid van de werkgroep neemt namens het IVN Zuid Kennemerland deel aan het Platform Groen Haarlem, een adviesraad voor de Gemeente Haarlem waarin diverse deelnemers van ‘Groen’ organisaties zitting in hebben. De adviesraad komt twee keer per maand bij elkaar.
Dus wil je actief bijdragen aan een Groener Haarlem dan is deze functie als vrijwilliger bij het IVN een uitgelezen kans.

Coördinator werkgroep excursies (m/v)

IVN Zuid Kennemerland verzorgt rond de 100 publieksexcursies per jaar, met een goed lopend systeem van excursieplanning en excursiepubliciteit. Naast deze publieksexcursies geven wij excursies op aanvraag van particuliere personen of organisaties.
De werkgroep excursies bestaat uit 4 of 5 leden. De coördinator van deze werkgroep werkt nauw samen met de excursieplanner, de werkgroep media en communicatie en externe partijen, zoals het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. We zoeken iemand die waar nodig lopende excursies kan ondersteunen en nieuwe initiatieven kan stimuleren.