Zuid-Kennemerland
Vogels
Op
zondag10okt202109:30

Vogeltrek in de Hekslootpolder

Deze zondag organiseert het IVN Zuid-Kennemerland i.s.m. Vereniging Behoud de Hekslootpolder en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een excursie over vogels op doortrek in de Hekslootpolder.

De Hekslootpolder is het enige veenweidegebied in Haarlem waar nog weidevogels broeden zoals Grutto en Kievit. In de herfst zijn de Smienten en Watersnippen weer present. Zowel de Hekslootpolder als De Gruijters zijn bekend vanwege de vele watervogels die er jaarrond te zien zijn. Verder komt ook de interessante historie van het gebied in beeld. Waaronder de nog oorspronkelijke middeleeuwse verkavelings- en infrastructuur, de bedijkingsgeschiedenis van de voormalige IJoever en de vele kunstwerken van De Stelling van Amsterdam.

Kijker meenemen.

Denk om warme kleding!

Vertrek parkeerplaats bij infopaneel Redoute/⁠Slaperdijk, Spaarndam

Aanmelden vooraf verplicht.

Belangstellenden richten zich voor meer informatie en/of aanmelden tot Eric van Bakel, ericvanbakel@hetnet.nl

Maximaal aantal deelnemers is 10.

Let op: deze excursie wordt uitgevoerd onder strikte (Covid-19) voorwaarden; deze kunt u hier lezen.

Algemene informatie

zondag 10 oktober 2021 - 09:30
Locatie: 
redoute
Spaarndam
Nederland
Google Maps image