Word lid

Indien het aanbod aan activiteiten of de gedachte achter het IVN -aandacht schenken aan natuur en milieu dicht bij de eigen woonomgeving- u aanspreekt, dan kunt u altijd overwegen lid te worden van IVN-Nederland.
Bij opgave wordt u automatisch (via uw postcode) gelinkt aan onze afdeling waarvan u dan automatisch ook lid bent.

Als lid ontvangt u jaarlijks vier maal “Mens en Natuur”, het magazine dat door IVN-Nederland wordt uitgegeven.
Als lid kunt u aan al onze activiteiten, tenzij anders aangegeven, gratis deelnemen. Leden krijgen bij cursussen veelal korting.

Aanmelding bij IVN Westerkwartier e.o. gaat alleen via centrale aanmelding bij IVN-Nederland.
Klik hiervoor op bijgaande link

Word lid

De Landelijke tarieven (lidmaatschap IVN Westerkwartier e.o. inbegrepen) zijn:

Lid IVN (Westerkwartier e.o.) Minimaal € 24,00
Huisgenootlid > 18 jaar Minimaal €   5,00
Tot 18 jaar Gratis

 

Wilt u meer informatie alvorens u zich aanmeldt als lid, dan kunt u contact opnemen met:  adalphen@xs4all.nl
 

Aanmelding kan gedurende het gehele jaar.
De facturatie van lidmaatschapsgelden is in zijn geheel overgedragen aan het Landelijke Bureau te Amsterdam.
De contributiebetaling vindt plaats middels automatische incasso.
U dient hiervoor een (vereiste) SEPA-machtiging af te geven welke u vindt bij het inschrijfformulier.
Leden die (in het verleden) afzagen van een automatische incasso, worden geïncasseerd via een factuur per email.

Het lidmaatschap loopt minimaal 1 jaar en wordt zonder opzegging steeds stilzwijgend voor één jaar verlengd.
De inschrijfdatum van een nieuw lid is tevens de startdatum van het lidmaatschap.
Dit is in veel gevallen dus níet 1 januari, maar kan het hele jaar door. De eventuele einddatum van het lidmaatschap is steeds één jaar vooruit.
Er geldt een opzegtermijn van één maand.