Soort van de maand

Soort van de maand | December


Kramsvogel

De kramsvogel is een zangvogel uit de lijster familie en is ongeveer
even groot als een merel. In ons land een schaarse broedvogel, maar in
de winter een veel geziene doortrekker en wintergast. De vogel trekt
graag in groepen op en zie je ook vaak samen met spreeuwen en koperwieken.
Kramsvogels die bij ons in de winter verblijven komen uit Scandinavië
en West Rusland. De vogel eet in de winter graag fruit en bessen.
De enkele broedparen die er in de lente in Nederland zijn, broeden in
het zuidoosten van ons land. Ze leggen 5-6 eieren per keer en hebben
vaak twee legsels. De vogel staat momenteel op de rode lijst.

Actuele waarnemingen van de vogel vind je op waarnemingen.nl