Regionaal

Terug naar Links / Hoofdmenu

IVN BernhezeIVN Bernheze

IVN Uden

IVN Uden is een regionale afdeling voor Uden, Volkel, Odiliapeel, Zeeland, Boekel, Venhorst en Vorstenbosch. Deze afdeling is op 13 december 1971 opgericht en op 4 september 1979 zijn de verenigingsstatuten opgenomen in een notariële akte.

Natuurtuin ‘t Bundertje
Gelegen aan de Ecologische Verbindingszone de Spoordijk, die een groene strook vormt tussen de wijken de Bunders en ‘t Ven, de Natuurtuin is een ideale locatie voor allerlei natuuractiviteiten. De gemeente Veghel heeft de Natuurtuin ingericht als NME-centrum (Natuur- en milieueducatie).

Biodiversiteit in Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt aan biodiversiteit. Deze website toont dat, en inspireert u misschien ook aan de slag te gaan. Als ambtenaar, als boer of als burger; ieder kan op zijn of haar manier wat doen. En dat is belangrijk. Omdat biodiversiteit ons alles geeft wat we nodig hebben.

Brabants Landschap

Brabants Landschap koopt waardevolle gebieden aan en beheert die, helpt boeren en particulieren buiten de beschermde gebieden, coördineert een netwerk van vrijwilligers, …

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. Zij overkoepelt rond de 110 vrijwilligersgroepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de natuur- en milieubeweging in Nederland.

Natuurgebied De Maashorst

Dit grootse aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant ontvangt u met open armen!
Natuurgebied De Maashorst ligt in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden en met 3.500 hectare aan pure natuurpracht is het een echte uitdaging om te ontdekken.

Korenmolen De Hoop Keldonk
Korenmolen De Hoop werd gebouwd in 1849. In tegenstelling tot algemeen wordt aangenomen is de molen niet afkomstig uit Noord-Holland maar zeer waarschijnlijk uit Groningen. De molen stond in het buurtschap De Friese Wilp, gelegen op de grens van Groningen, Friesland en Drente in de gemeente Marum.

Vogelwacht Uden

De Vogelwacht is in de eerste plaats een vereniging van mensen. 
De gemeenschappelijke factor die deze mensen bindt is de liefde voor de natuur en voor vogels in de vrije natuur in het bijzonder.

Waterschap Aa en Maas

Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met een open oog voor economische aspecten.

Zoogdier Atlas.nl
In Brabant is in de periode 2008-2010 gewerkt aan Zoogdieratlas.nl. Ondanks dat het atlasproject in deze provincie officieel is beëindigd zijn waarnemingen van zoogdieren nog steeds welkom! Dus pluis uw oude veldboekjes uit, geef de mol in uw tuin door en vergeet ook niet de verkeersslachtoffers.

Vogels In Brabant.nl
Het VIB is een groep actieve vogelaars in de provincie Noord-Brabant. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. De groep is in de zomer van 2005 opgericht en wil provinciebreed gezamenlijk vogelactiviteiten ontplooien en alle aanwezige vogelgegevens bijeenbrengen …

Gemeente Veghel

In de 17e eeuw nam Veghel al een belangrijke plaats in op het gebied van de handel. Men voerde veel hop uit naar Duitsland en bracht zuivelproducten op de markten van Sint-Oedenrode en ‘s-Hertogenbosch en naar het gewest Holland.

Uitpunt Veghel

Veghel in Beeld

Terug naar Links / Hoofdmenu