Het Lijnt

Het Lijnt ligt ten zuidoosten van Zijtaart

Het Lijnt is een voormalig heidegebied, dat deels bestaat uit bos en deels uit landbouwgebied. De scherpe (=natuurarme) bosrand is de laatste jaren door de gemeente omgevormd tot een bosrandzone, waarbij de bosrand over een breedte van 20-25 meter geleidelijk overgaat in het naastgelegen agrarische gebied. De nu ca. 4 ha. grote, natuurlijke bosrand moet meer mogelijkheden bieden voor nest- en voedselgelegenheid voor onder andere vogels. Hierbij zijn enkele nieuwe poelen gegraven die een nieuw leefgebied moeten bieden voor amfibieën.

(kaart Het Lijnt)