Struweel

krentenboom vlindertuin IVN Valkenswaard-WaalreStruikgewas is een essentieel onderdeel van de overgang van bos naar een begroeiing van hoge kruiden. Het is een onderdeel van de zogenaamde ‘mantel en zoom’.

Veel vroege bloeiers

In het voorjaar bloeien veel struiken op het kale hout, zoals krentenboom en sleedoorn. De bloemen leveren nectar aan vlinders die al vroeg in het voorjaar vliegen.
Hazelaars en veel wilgensoorten bloeien ook vroeg en zijn een rijke stuifmeelbron voor hommels.

Het sporkehout (vuilboom) is waardplant voor de citroenvlinder.

In het struweel in de vlindertuin staan onder andere wilg, hazelaar, Gelderse roos, sleedoorn, krentenboom en sporkehout. Er staan ook enkele kardinaalsmutsen die door Natuurmonumenten geschonken zijn bij het 25-jarig bestaan van de houtwallengroep van het IVN.

Tijdens de junistorm van 2019 is een groot deel van de begroeiing plat gegaan. Het leek wel domino! De meeste struiken waren helaas niet meer te redden. Er is veel gezaagd en gesnoeid om het struweel weer begaanbaar en toonbaar te maken.

Fotoalbum