rij schoppen kop 1280 Bomen en struiken

Waalre100Bomen

Valkenswaard-Waalre 13 maart 2023

Honderd jubileumbomen in privé-tuinen

Een fraaie lindeboom (Tilia henryana) siert vanaf 15 maart de entree bij het Huis van Waalre. De boom is geplant ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de gemeente. Maar wat is nou één boom? De aanplant van de linde is voor IVN Natuurwerkgroep Waalre het startsein er nog honderd jubileumbomen in particuliere tuinen bij te zetten, Waalre100Bomen.

Inheems

De honderd jubileumbomen zijn inheems. Aan het einde van de laatste ijstijd – zo’n 12.000 jaar geleden – groeide in deze regio bijna niets. Met het stijgen van de temperatuur kwamen vanuit het zuiden weer planten terug deze kant op, op eigen kracht, zonder hulp van de mens. De inlandse eik is zo’n boom. Dit noemen we inheemse bomen. De jubileumbomen hebben dus een link met het verleden. Om die reden een passende keuze bij een historische terugblik op honderd jaar gemeente-geschiedenis. Er zijn meer redenen voor deze keuze. Daarover later meer.

zomereik 4op3

Inheemse inlandse eik, een maatje te groot voor de meeste tuinen

Privétuin

IVN Natuurwerkgroep Waalre telt ruim vijftig vrijwilligers en is actief in het buitengebied met natuuronderhoud en aanplant van bomen en struiken. In dit jubileumjaar richt ze zich voor het eerst op de bebouwde kom, met het uitdelen van honderd bomen. Honderd bomen gaan hun weg vinden naar honderd tuineigenaren. Het streven is om inderdaad honderd tuinbezitters te interesseren. De bomen komen pas in het najaar 2023 beschikbaar. Gekozen zal worden voor bomen waar ook in een kleinere tuin een geschikte groeiplaats voor is te vinden. Hoe je in het bezit komt en onder welke voorwaarden lees je later, in een volgend nieuwsbericht. Wel zal gelden: op is op.

Gezonde omgeving

In natuurgebieden in Nederland wordt gewerkt aan uitbreiding van het areaal bos met 37.000 hectare. De bossen in Waalre worden van productiebos omgevormd naar een natuurrijker bos. Een bos met meer variatie aan inheemse, gebiedseigen bomen is naar verwachting beter voorbereid op klimaatverandering. Met jouw jubileumboom draag je op weliswaar bescheiden schaal bij aan het vergroten van het aantal bomen en een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving. Heel veel beetjes bij elkaar opgeteld zijn samen toch mooi: Waalre100Bomen.

Nazorg

Naast informatie over hoe je in het bezit van een jubileumboom kunt komen, word je later door de IVN Natuurwerkgroep Waalre geïnformeerd over hoe je de boom moet aanplanten, over het geven van water en verdere nazorg. IVN Natuurwerkgroep Waalre is onderdeel van IVN Valkenswaard Waalre.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Peter Bleijs, IVN-ambassadeur Biodiversiteit
mail: p.bleys@kpnplanet.nl

Ben Putman, IVN Natuurwerkgroep Waalre
mail: ivn.nwgr.waalre@gmail.com

Ontdek meer over

Deel deze pagina