Violenspel

Violenspel

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 17 mei 2019

Jarenlang hebben wij in onze tuin een flink stuk gazon gehad. Dat bestond in hoofdzaak uit grassoorten en werd op tijd kort gehouden, gevoed met passende stoffen en besproeid met leidingwater. Ondanks de in die jaren in gebruik zijnde zorg werd in de loop van de tijd het gazon door ongewenste invloeden gedegradeerd tot een groen terrein met veel mos en kruiden die door menigeen als onkruid betiteld werden. Wanneer wij terugkeerden van vakantie bleek het mos van groen naar bruin gekleurd te zijn. Het laatste gras was geel en de kruiden bloeiden in diverse kleuren. Een langzaam veranderend beeld dus. Bovendien kwamen er vanuit de bloemplant randen en het belendend struikgewas diverse overjarigen een plek innemen in het voormalig gazon.

Aangewakkerd door veranderende inzichten in het beheer van grasvlakten in verband met vernieuwende ecologische inzichten hebben we de natuur wat meer zijn gang laten gaan. Vooral aan de randen dus in de overgangszones. Dat bleek de moeite waard want diverse bolgewassen die aanvankelijk hoogtij vierden in de omranding verwierven zich nu in toenemende mate ruim terrein in het voorheen gemaaide groen. Met als resultaat een vroege voorjaars bloemenzee. Maar intussen hadden ook andere planten hun kansen waargenomen om de omgeving te koloniseren met als gevolg een opvolgende serie van bloeiende soorten en kleuren. De maaimachine heeft een krimpend werkterrein daardoor gekregen en kan ook pas later ingezet worden. Op leidingwater is aanzienlijk bespaard en kunstmest is vele jaren vervangen door zelfbereide compost.

paardenbloem met citroentje

Aangezien ook de beheerders in de loop van de tijd verouderd zijn en veranderd van opvattingen over tuinieren is het tegenwoordige beeld een heel andere geworden dan van het klassieke gazon van vroeger. Bloembakken en hangende mandjes met bloemen die in dit verdrogende land wel enige extra watervoeding vereisen hebben inmiddels meegeholpen aan een ander beeld. Direct en ook indirect want bij aanwezigheid van insecten worden daarin vruchten met zaden gevormd die uiteindelijk voor verspreiding van de plant zorg dragen. Dus ook in de naaste omgeving. Met als gevolg op dit moment een variatie van kleine viooltjes in vele kleuren na een lelietje van dalen met vergeetmijnietjes overdaad en paarse dovenetel met hondsdraf. Een heel scala van natuur- en kweekplanten. En van onbekende import.
Een lust voor het oog maar ook voor de insectenwereld met daaraan verbonden de vogelwereld.

Jan van Twisk,
Waalre, 16-05-2019

Meer foto’s

Meer natuurweetjes

Deel deze pagina