Ongelijk afsterven Overig

Ongelijk afsterven

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 13 september 2018

We zijn nu zo langzamerhand wel in de slotfase van de ongekend warme en droge voorzomer, zomer en nazomer beland. Veel subtropisch plezier was mogelijk in allerlei recreatievormen. Vliegreizen naar nog warmere streken waren eigenlijk niet nodig en bovendien nog schadelijk ook. Dat is zo langzamerhand toch wel duidelijk geworden.

Wat ook duidelijk is geworden, nu alles in de tuin, langs de weg en op het land de gevolgen laat zien van de uitzonderlijk regenarme maanden, is het ongewone beeld van de vele verdorde planten, struiken en bomen. Ook het uitgedroogde akkerland en de dorre wegberm maken goed de gevolgen van de waterschaarste zichtbaar. Beken en rivieren bevatten nauwelijks of geen water meer. Ze maken duidelijk dat de bodem geen overbodig water meer bevat wat afgevoerd zou moeten worden. Zo laag is ook de grondwaterstand inmiddels geworden.

Waar nu nog groen gezien wordt kan geconcludeerd worden dat er wellicht kunstmatig beregend is. Er zijn maar heel weinig gewassen die in een groot deel van het jaar geen natuurlijke behoefte hebben aan een flinke dosis water. Groei en bloei hebben voor de stofwisseling water als transportmiddel nodig. Dat geldt voor plant en dier. Wie niet op tijd bij voldoende water kan, legt het loodje als gevolg van een storing in het inwendig transportsysteem.

droge inplant heg

Voorbeelden genoeg rondom. Als de beworteling van planten slechts oppervlakkig heeft plaats gevonden is het afsterven nabij. Nu wordt dan ook rondom duidelijk wie aan de oppervlakte bleef en wie meer diepgang van de wortels heeft. Overal in eigen tuin, het buurtplantsoen, wegbermen en verder weg gelegen veld is het afsterven in volle gang. Het veroorzaakt een heel verrassend en gemengd beeld.

Maar wel ook een les voor de toekomst.

Jan van Twisk
Waalre, 12-9-2018

Meer foto’s

Meer natuurweetjes

Ontdek meer over

Deel deze pagina