Hotel geplunderd! Insecten en bodemdieren

Hotel geplunderd!

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 10 juni 2017

Op verschillende plaatsen worden de laatste jaren zogenaamde Insectenhotels geplaatst en opgehangen. Vooral in natuurtuinen en in tuinen van natuurliefhebbers. Ook wel bij scholen en openbare gebouwen. De achterliggende gedachte is dat er bij insecten van allerlei soort als gevolg van milieuvervuiling en achteruitgang in voedselaanbod een gebrek is ontstaan aan woongelegenheid en foerageergebied. Door nu bloemrijke terreinen aan te leggen met vooral drachtplanten en anderzijds het plaatsen van gevarieerde nestgelegenheid voor diverse soorten vliegende insecten hoopt men hulp te bieden. Een mooi en nuttig streven voor de bedreigde diergroep.

Geplunderd insectenhotel IVN Valkenswaard-Waalre

Nu is het een vaststaand feit dat op elk gebied van hulpprogramma’s er ook altijd kapers blijken te zijn die er graag misbruik van gaan maken. Onlangs werd hier een duidelijk geval van gesignaleerd. Een duidelijk geklop en gehamer wekte een familielid al in de vroege morgen. De bron van dit geluid bleek in de tuin bij de buitenmuur van het woonhuis gevonden te kunnen worden. Daar hing sedert enige tijd een goed bewoond insectenhotel. Heel wat noodwoningen waren dichtgemetseld door vliegende bezoekers. Nu echter bleek de helft van de wooneenheden eruit verwijderd te zijn en op de grond te liggen. De rest was totaal van alle veelbelovende inhoud ontdaan. Een bonte specht was hier even bezig geweest!!

Jan van Twisk
Waalre, 10-6-2017

Meer foto’s

Meer natuurweetjes

Ontdek meer over

Deel deze pagina