Grondwerk

Grondwerk

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 1 maart 2019

In het vroege voorjaar zijn de beginnende activiteiten van bodemdieren bezig weer op gang te komen. De tekenen van hun activiteit worden dan zichtbaar aan de oppervlakte. Al dan niet tot vreugde of verdriet van de eigenaar van het terrein. Zo zijn er de molshopen die in toenemende mate door de gravende en naar voedsel zoekende mol worden opgeduwd. Niet altijd tot genoegen van de weide-, gazon- of sportveld-bezitter. Evenzeer geldt dat voor de woelmuis activiteiten aan het oppervlak van weidegebieden waar flinke verwoestingen door aangericht kunnen worden.

graafwesp gaat gang binnen

Maar ook kleinere dieren kunnen met hun leefmethoden opvallen en duidelijk zichtbare schade aanrichten. Zo zijn er de engerlingen die in de vroege zomer de mooie meikevers zullen opleveren nadat ze zich een tijdlang aan graswortels te goed gedaan hebben. Wel mogelijk dan met versterf van de grasplant. Zo ook de emelten die hetzelfde doen en een hongerig voorstadium zijn van de kort levende langpootmuggen. Ook zijn er diverse kleine insecten zoals mieren, bijen en wespen die om uiteenlopende redenen gaten graven.

rode regenwormen in composthoop

Zo zijn er nog diverse andere diervormen die zich op de een of andere manier in de bodemlagen bezig houden en grond los maken en verplaatsen. Neem maar de rode regenwormen die vooral dicht aan het oppervlak hun gangengraafwerk en eetbezigheden uitvoeren teneinde van half vergane humus te leven. De overgebleven resten van het verwerkte materiaal worden dan weer uitgescheiden. Dat kan dan vervolgens de kringloop vol maken door als natuurlijke voeding voor nieuwe plantengroei te dienen. Bovendien is intussen de bodemlaag doorgraven, los gemaakt en gelucht. De gevolgen van deze groep gravers zijn aan het oppervlak meestal minder spectaculair. Maar ze zijn wel van groot belang voor de groei van planten en ook teelt van gewassen.
Nog minder zichtbaar zijn de verschillende groepen kleine en kleinste levende wezens die zich in de bodemlagen ophouden. Zo zijn er de springstaarten en aaltjes, bacteriën en schimmels. Allemaal bezig met eten, bewegen en afsterven. Alles met gevolgen voor hun omgeving.

wroetwerk wilde zwijnen op Hoge Veluwe

En tenslotte zijn er dan natuurlijk ook nog de gevolgen van alle graafactiviteiten aan het oppervlak. Actieve konijnen bijvoorbeeld die graafsporen produceren. Ook andere holbewoners werken mee aan grondverzet. Wilde zwijnen en markerende herten woelen grond los en mensen graven op allerlei manieren in de aarde. Op zoek naar voedsel, Met al dan niet later nog zichtbare gevolgen van hun grondwerk.

Jan van Twisk,
Waalre, 1-3-2019

Meer foto’s

Meer natuurweetjes

Deel deze pagina