Historie

Sinds 1 januari 2011 bestaat IVN afdeling Valkenswaard-Waalre. Deze is ontstaan door fusie van de afdelingen Valkenswaard en Aalst-Waalre.

Valkenswaard

Op 17 oktober 1967 werd IVN afdeling Valkenswaard opgericht. De afdeling richtte zich niet alleen op de gemeente Valkenswaard. Zo werd ook het schoolgidsenwerk in Aalst-Waalre vanuit ‘Valkenswaard’ aangestuurd.

In het begin waren er veel activiteiten maar er was geen eigen ruimte. Er werd beurtelings bij de bestuursleden thuis vergaderd. Later kreeg de jonge afdeling een plekje in het gebouw van de Bescherming Bevolking. Hier werden de plannen gemaakt voor een eigen onderkomen.

stenen bikken IVN Valkenswaard

Dat werd D’n Nieuwe Hof, door de leden persoonlijk opgetrokken in de jaren 80. Door hergebruik van sloopmateriaal (er zijn heel wat stenen gebikt) konden de kosten laag blijven. Resultaat was een prachtig gebouw dat nu nog steeds dienst doet. Ook de Heemtuin achter het gebouw stamt uit dezelfde periode.

In de loop van de jaren hebben veel mensen uit Valkenswaard en verre omgeving door IVN afdeling Valkenswaard kennis kunnen opdoen over hun eigen omgeving en over de natuur in het algemeen. Talloze cursussen en wandelingen zijn er georganiseerd, duizenden schoolkinderen zijn met IVN-gidsen naar buiten geweest, en later in het gebouw op bezoek gekomen bij één van de natuurprojecten.

Aalst-Waalre

Een steeds groter aantal leden van IVN Valkenswaard kwam in de jaren 70 uit Aalst en Waalre en was ook daar actief. In die tijd was het streven om natuur- en milieueducatie zo fijnmazig mogelijk te organiseren. Vandaar dat het idee ontstond om een eigen afdeling Aalst-Waalre op te richten, dit gebeurde uiteindelijk op 18 december 1978.

Behalve het scholenwerk werden al snel allerlei andere activiteiten ontplooid. Er kwamen onder andere publiekswandelingen, een houtwallengroep, jeugd IVN en een milieuwerkgroep. Nieuwste loot was in 2003 de Vlindertuin Waalre.

Alleen een eigen onderkomen, daar kwam het nooit van. De laatste jaren bleek het steeds moeilijker om mensen voor coördinerende functies te vinden, met name bestuursleden (een algemeen maatschappelijk probleem!). Men besloot weer ‘samen sterk’ te worden met IVN Valkenswaard.

Fusie

Per 1 januari 2011 is er dus één IVN afdeling Valkenswaard-Waalre, actief op heel veel terreinen die te maken hebben met natuur- en milieueducatie. Kijk eens rond op deze website en zie wat er allemaal gebeurt in de afdeling!

Dat is natuurlijk geen reden om lekker achterover te leunen, en dat ligt ‘de’ IVN’er ook niet. Dus wordt er door de leden nog altijd voor én achter de schermen gewerkt om natuur en milieu onder ieders aandacht te brengen.