Biodiversiteit

Op maandag 6 februari 2023 is de nieuwe werkgroep Biodiversiteit voor het eerst bijeengekomen. Wat kan deze nieuwe werkgroep bijdragen aan onze IVN-afdeling? En wie wil zich erbij aansluiten?

Balans

Biodiversiteit gaat over onderlinge relaties tussen soorten. In de natuur is alles met elkaar verbonden, een collectief netwerk dat ervoor zorgt dat de aarde als geheel functioneert. De mens maakt daar ook deel van uit en is ervan afhankelijk voor zijn voortbestaan. De schoonheid en verwondering die planten en dieren kunnen oproepen, raakt ons allemaal.
Dit weerhoudt de mens er niet van de aarde uit te putten, zich naar behoefte grondstoffen toe te eigenen, in te grijpen in het landschap en bodem, water en lucht te verontreinigen. De economie wint het bijna altijd van de natuur. Er zal, om de biosfeer meer in balans te brengen, veel moeten veranderen op het gebied van voedselproductie, energiegebruik, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, economie en welzijn. Dat gaat de nieuwe werkgroep niet oplossen en niet allemaal aanpakken.

Hoopvol

We moeten weer gaan inzien en begrijpen dat we onderdeel zijn van het ecologische systeem aarde. We staan er niet boven en we kunnen niet leven zonder. De uitdaging is hoe de mens weer verbonden raakt met de natuur. Of zoals David Attenborough het treffend verwoordde: “De natuur heeft altijd voor ons gezorgd. Het is nu de hoogste tijd dat wij voor de natuur gaan zorgen.” De situatie is alarmerend, maar als we in actie komen is het tij te keren. Voor verandering zijn betrokken burgers nodig met een hoopvol toekomstperspectief naar een wereld met schone lucht, water en bodem en gezonde voeding voor iedereen. Wanneer je meer weet over de natuur, ga je er meer van houden en wil je haar behouden en in actie komen. Wie in actie komt, krijgt daarover een goed gevoel en wil meer doen, is de stellige overtuiging van Jane Goodall, bekend om haar baanbrekende chimpansee-onderzoek.

Ondersteuning

Binnen IVN wordt dit verwoord met de steekwoorden hoofd, hart, handen. Vanuit dit principe gaat de werkgroep van start met kleinschalige, overzichtelijke acties met buurtbewoners, jong en oud. Hoe die activiteiten er concreet uit gaan zien, zal binnenkort duidelijker worden. Aanhaken bij de Groene Jaarkalender biedt vele voordelen. Ook andere werkgroepen houden zich hiermee bezig, meestal met minder nadruk op de onderlinge relaties waar biodiversiteit juist over gaat. De nieuwe werkgroep wil graag gebruik maken van de expertise van andere groepen en biedt hen graag desgewenst ondersteuning om het thema biodiversiteit nadrukkelijker uit te dragen naar onze publieksgroepen. Hoe kun je bijvoorbeeld als natuurgids biodiversiteit duidelijker in je publiekswandeling meenemen, met aandacht voor de onderlinge relaties tussen soorten en het diversiteitsverlies?

natuurwerkdagwaalre08

Actualiteit

In kranten, op tv en radio krijgt biodiversiteit steeds meer aandacht, met name het verlies ervan. December vorig jaar werd in het Canadese Montreal door de Verenigde Naties een akkoord bereikt over natuurbehoud en biodiversiteit. In natuurgebieden moet de achteruitgang van de soortenrijkdom naar ‘nagenoeg nul’ worden gereduceerd in 2030. Dit is één van de akkoorden uit de VN-top. IVN is een natuurorganisatie die met lokale monitoring zicht heeft op toe- en afnames van soorten. Binnen de EU is de Bossenstrategie vastgesteld. In Nederland moet in 2030 het areaal bos met 37.000 ha zijn toegenomen. Onze natuurwerkgroepen kunnen daar een rol van betekenis bij spelen en doen dat al met aanplant van honderden gebiedseigen bomen en struiken. Internationale doelstellingen hebben dus invloed op IVN-werkgroepen. Bij voldoende mankracht wil de werkgroep Biodiversiteit de actualiteit volgen en jou en het lokale publiek daarover informeren.

Groen Café Waalre

Groen Café Waalre is een samenwerking tussen Bibliotheek Waalre, IVN Valkenswaard-Waalre en een aantal betrokken inwoners. Tijdens de bijeenkomsten komen allerlei groene thema’s aan de orde, waaronder ook Biodiversiteit.

Lees meer

Uitnodiging

Iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp is hierbij van harte uitgenodigd zich bij de werkgroep Biodiversiteit aan te sluiten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Bleijs (mail p.bleys@kpnplanet.nl of 06 – 306 81 037). Wanneer je je niet wil aansluiten maar wel ideeën hebt voor activiteiten of suggesties hebt voor de werkgroep worden die graag ontvangen.

Nieuws over biodiversiteit

IVN denkt mee met actiedoel in Nederlands biodiversiteitsplan

Overzicht van artikelen over biodiversiteit
Naar overzicht werkgroepen