Landschap

Verslag Fietstocht langs waterlopen en door de Raamvallei

Uden 11 mei 2023

Zondagochtend 7 mei. De IVN-natuurgidsen Lies, Joep, Jo en Mieke staan startklaar. Nu maar wachten op deelnemers. Het worden er tien. We hopen dat deze prachtige waterrijke route niet nog natter wordt door een plens hemelwater. Ook al hebben de weerberichten vanochtend dat voorspeld.

Om 9.30 uur vertrekken we o.l.v. drie gidsen in noordelijke richting. Met mooi weer en een aangename temperatuur. De Hooge Raam volgen we vanuit de wijk Melkpad. Een woonwijk gebouwd boven de breukrand, met veel  waterpartijen, prachtig begroeide oevers met waterminnende planten, struiken en bomen met aan de oostzijde het Wijstbos. Vervolgens genieten we van de heringerichte  Hooge Raam met poelen, plasdras gebieden, struweel en knotwilgen. Zangvogels, watervogels in veel soorten, en een overdaad aan bloeiende planten. De Graspeelloop steken we over. Deze waterloop  is de gemeentegrens van Maashorst en Land van Cuijk. Opvallend zijn het grote aantal kleine en grote stuwen, die de waterafvoer remmen om zo de uitdroging van de hooggelegen Maashorst te verminderen.

We fietsen door de voormalige Domeinen. De vier boerderijen zijn inmiddels in particuliere handen, maar de daarbij behorende landerijen, Domeingronden, worden gepacht van Staatsbosbeheer. Tot ieders verbazing ontdekken we beversporen: knaagsporen in een dikke stam en even verderop doorgeknaagde stammen, dik en dunner met duidelijke tandafdrukken.

Dan op naar de Maurik. Over het wildrooster naar het begrazingsgebied met daarin nog een origineel moerasbos met Wilgen en Gagel. Dit is het eerste deel van het Langven; een groot ven gevuld met kwelwater afkomstig uit de Langenboomse bossen. Ook hier weer hoogwater. Op deze echte lentedag  genieten we van een prachtig uitzicht met bloeiende Brem en Meidoorn,   rivierduinen en kruidenrijke graslanden, van de Schotse Hooglanders met hun kalfjes en de Exmoorpony’s met hun veulens. Maar het wordt een hele bijzondere lentedag als Rieky en Jo een bericht ontvangen, dat ze deze middag oma en opa zijn geworden van kleindochter Eva. Proficiat.

Het is tijd voor de lunchpauze, picknicken aan de Raam bij Escharen. De Hooge Raam, Lage Raam, Halsebeek en het Peelkanaal vormen samen de inmiddels brede beek  Graafse Raam. En dan plots horen we de Koekoek en even later de Wielewaal. Wat een geluk! De eerste paar regendruppels vallen en dan breekt toch de zon door. Einde van de bui.

De terugreis begint. Via Velp en de Reekse bossen  arriveren we bij de laatste waterloop, de Rustvense Loop in Zeeland. Op het Kerkplein nemen we afscheid van elkaar en kijken terug op een gezellige en prachtige tocht door een bijzonder mooi landschap.

 

Mieke van Gerwen

Ontdek meer over

Deel deze pagina