Verslag Berg en Breukroute 24 april 2022

Verslag Berg en Breukroute 24 april 2022

Uden 25 april 2022

Berg en Breukroute 24 april 2022

We zijn met ongeveer 50 geïnteresseerden in enkele groepjes op pad geweest  bij de wandeling Wijst en Breuk. Die voerde door het gebied rond het Annabosje en over de knuppelbrug langs de duidelijk zichtbare tectonische breuk in de aardkorst. Daardoor wonen wij hier in een aardbevingsgebied. De gidsen gaven ook uitleg over waarom  het hogere gedeelte nat en het lagere gedeelte bij de breuk droog is. En waarom het kwelwater roestig is.

We hadden prachtig zonnig wandelweer met een mooie blauwe lucht. Er stonden allerlei planten in bloei, zoals de prachtig gele Dotter, Paardenbloem en verschillende soorten Boterbloemen,  Fluitekruid , Speenkruid en Vogelmelk.

Ook kregen we uitleg over enkele soorten grassen. En dat ronde de gaten in de boomstammen van de Bonte Specht zijn, en de niet-ronde van andere. Ook werd duidelijk wat het verschil is tussen  een natuurlijke weide, die naast gras ook o.a. prachtige Paardebloemen en andere plantjes bevatten, en de agrarische egaal groene monocultuur ‘tapis vert’ (groen tapijt) of wel groene woestijn. Deze  weides worden gesproeid om alleen gras over te houden.

We kwamen  ook nog bij een vrij natte natuurweide, waar een mooi klein watervalletje is ontstaan.  Een stukje verderop nog een mooi sluisje om voorkomen dat alles hier verder verdroogt. Staatsbosbeheer wil helaas een  extra sloot graven om deze prachtige ‘wateroverlast’  te verhelpen.    IVN uiteraard gaat daar bezwaar tegen indienen, omdat het een erg mooie natuurlijke situatie is. Het watervalletje brengt tevens meer zuurstof in het water. Het water wordt daardoor schoner, omdat de microben die het water reinigen deze zuurstof nodig hebben. Op de terugweg liepen we langs de oude zagerij van Van Kessel, en de door natuurorganisaties aangekochte en verschraalde velden. Dit is bedoeld om de biodiversiteit terug te brengen. Daarna over de door het sVLU aangelegde knuppelbrug weer richting het startpunt. We waren daar rond 13.00 weer terug. We hebben een gezellige, nuttige en leerzame ochtend doorgebracht.

Ineke de Wild

Wijst en Breuk-1Wijst en Breuk-2Wijst en Breuk-3Wijst en Breuk-4Wijst en Breuk-5

Deel deze pagina