Uden
(Zoog)dieren
donderdag12jan2017

Natuurcentrum 'De Maashorst' hervat wisentexcursies!

Na een incident met een wisentstier in het najaar van 2016 is de rust weergekeerd in het wengebied van de wisenten op de Maashorst. Er is nu sprake van een rustige, stabiele situatie en daarom is er ook geen enkele belemmering meer voor excursies in het gebied. Met ingang van zondag 5 februari zijn er weer excursies mogelijk onder begeleiding van ervaren wisentrangers. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het natuurcentrum: www.natuurcentrumdemaashorst.nl

Met veel voorzichtigheid zijn medewerkers van Ark Natuurontwikkeling en Free Nature de afgelopen tijd in het gebied aan het werk geweest. Zij hebben nauwkeurig geobserveerd hoe de kudde zich gedroeg. Ook heeft men diverse onderzoeken en testen uitgevoerd betreffende het gedrag van de dieren in verschillende situaties. Naar hun inzicht is het incident met de stier echt een incident geweest en is er op dit moment geen enkel beletsel om de excursies weer in gang te zetten.

Uitgegaan wordt van een excursie op iedere eerste zondag van de maand. Men vertrekt om 10.30 uur bij het natuurcentrum, de eerste keer op zondag 5 februari. De kosten voor deelname bedragen €7,50 per persoon, inclusief de huur van een verrekijker en koffie of thee na de excursie. Per excursie mogen 12 deelnemers mee onder leiding van 2 wisentrangers. Het is daarom van belang om tijdig een plaats te reserveren. Kinderen mogen mee vanaf 10 jaar, onder begeleiding van een volwassene per kind. Informatie is te vinden op de website van het natuurcentrum: www.natuurcentrumdemaashorst.nl Ook kan men zich aanmelden via deze website.