Berry Dufornee nieuwe leidsman IVN Uden

Berry Dufornee nieuwe leidsman IVN Uden

Uden 16 mei 2022

Uden | Sinds afgelopen jaarvergadering heeft oud-voorzitter Joep van Lieshout het voorzittersstokje overgedragen aan Berry Dufornee. “Na tien jaar voorzitterschap werd het tijd voor vers bloed binnen het bestuur van IVN-Uden”, aldus de scheidend voorzitter. “De nieuwe voorzitter komt in een gespreid bedje. De Udense afdeling bestaat nu ruim vijftig jaar en heeft haar zaakjes goed op orde”, vindt Van Lieshout.

Door Peter Noy
Dufornee, die sinds 1982 in Uden woont, is sinds vijf jaar met pensioen en destijds als HR Director werkzaam geweest voor allerlei internationaal georiënteerde bedrijven. “Doordat ik vaak op reis was, had ik geen tijd om mijzelf in de natuur te verdiepen, laat staan dat ik al die planten en bloemen op naam kan brengen”, verzucht Dufornee. Van Lieshout reageert daarop nuchter door te zeggen dat dit ook niet nodig is. “Binnen het IVN is al zoveel kennis aanwezig, daar kan Berry gelukkig gebruik van maken.” Een belangrijke motivatie voor Berry Dufornee om ja te zeggen toen Van Lieshout hem kortgeleden belde is, dat hij als vrijwilliger graag iets terug wilde doen voor de Udense gemeenschap. Dat Dufornee een bezig bijtje is, blijkt uit de vele vrijwilligerstaken die hij sinds zijn pensionering in 2017 heeft opgepakt. “Ik heb mijzelf toen aangemeld als Maashorstranger. Aansluitend ben ik in 2021 gestart als bestuurslid bij het Natuurcentrum de Maashorst en ik ben enkele jaren voorzitter geweest van de themawerkgroep Armoede, Werk en Inkomen binnen de Adviesraad Sociaal Domein Uden. Ook voor de Stichting Zorg & Welzijn Odiliapeel ben ik actief. En toen belde Joep mij. Daar kon ik vervolgens geen nee op zeggen”, lacht Dufornee.

Zelfstandig werkende club
IVN staat voor Instituut Voor Natuureducatie en is een landelijke organisatie met 169 afdelingen. Er zijn ongeveer 8.700 vrijwilligers actief, circa 30% van de 23.000 leden. Beide heren vinden dat het bestaansrecht van het IVN absoluut niet ter discussie staat. Volmondig beamen ze dat een dergelijke ‘groene’ vereniging noodzakelijk is om kennis over de natuur aan het publiek over te brengen en daarmee de kwetsbare natuur in onze omgeving te beschermen. Dufornee vindt het een pré dat hij leiding gaat geven aan een vereniging waar een duidelijke structuur aanwezig is. “Het is een zelfstandig werkende club, waar je als voorzitter niet iedereen achter de vodden hoeft te zitten. Dat ligt mij ook niet zo. Een van de rollen van de voorzitter is om de werkgroep-coördinatoren en de vrijwilligers te faciliteren. Het IVN spreekt mij gewoon aan, het was niet zo moeilijk om daarvoor te kiezen.” Hij constateert dat er steeds minder vrijwilligers zijn, dat baart hem zorgen. “Vrijwilligerswerk is hartstikke noodzakelijk om een club draaiende te houden. Het aantrekken van actieve maar vooral ook jongere leden, dáár ligt voor het IVN de komende jaren een uitdaging”, vinden de twee IVN-ers.

BerryJoep01Berry Dufornee (l) en Joep van Lieshout
(foto Peter Noy ©)

Voortbestaan IVN
Van Lieshout is trots op het feit dat er goed functionerende werkgroepen binnen het IVN zijn en benadrukt nogmaals dat er veel deskundigheid binnen de club aanwezig is. Ook de contacten met diverse externe organisaties zijn onder zijn voorzitterschap gestroomlijnd. “Belangrijk is dat het IVN één geheel blijft, dat is met name de taak van het bestuur.” Dufornee kan zich hier goed in vinden. Hij is niet geheel vreemd met het IVN. Sinds 2017 is Dufornee aangesloten bij de natuurorganisatie en heeft in de beginjaren een basiscursus gevolgd. De belangrijkste doelstelling van de nieuwe voorzitter is dat het IVN kan blijven voortbestaan. “Mijn zorg is of we over vijf of tien jaar nog genoeg mensen hebben om de zaak draaiende te houden en te laten groeien. De nadruk zal komen te liggen op het aantrekken van jonge mensen.” Zoals bij veel andere verenigingen is de gemiddelde leeftijd van de leden aan de hoge kant. Van Lieshout vult aan: “Ik ben er trots op dat bijna geen enkel ouder lid opzegt, dat zegt toch wel iets over de verbondenheid met de club. We respecteren en waarderen de oudere leden met hun kennis en expertise, maar willen ook graag jeugdigen aantrekken om de continuïteit van de vereniging te kunnen garanderen.” De stijl van leidinggeven van de nieuwe praeses laat zich omschrijven als verbinder, motivator en geen dictator. Dufornee: “Ik probeer door mijzelf te zijn en door mensen in positieve zin aan te spreken dingen voor elkaar te krijgen. Daarbij laat ik mensen in hun waarde en probeer ze uit te dagen. Het bieden van interessante projecten hoort daar ook bij. Het vrijwilligerswerk moet voor iedereen een hobby zijn, dat geeft de meeste energie en voldoening. Je kunt de mensen stimuleren, maar niet dwingen.”

Deel deze pagina