Uden
Beleid & Organisatie
Op
donderdag02mrt201719:30

Algemene ledenvergadering

IVN Uden

Beste leden en donateurs,
Hiermee nodigt het bestuur van IVN afdeling Uden jullie van harte uit voor de Algemene ledenvergadering 2017.

Datum: Donderdagavond 2 maart 2017
Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Plaats: Groenhoeve, Artillerieweg 3, Uden

Agenda:

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag vorige vergadering d.d. 3 maart 2016

3. Jaarverslag 2016 Toelichting door de coördinatoren

4. Jaarprogramma 2017.

5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
a. Bespreking en toelichting door onze financiële medewerker Wim van Lanen.
c. Verslag van de kascommissie, Léon Weeterings en Frank Kersten.
d. Benoemen nieuwe kascommissie.

6. Bestuurszaken
a. Bestuursverkiezing: Leonie Jetten is aftredend en is niet herkiesbaar. Er is dus een vacature voor de secretaris.
Léon Weeterings stelt zich beschikbaar als bestuurslid.
b. Notitie “In veilige handen” en vertrouwenspersoon IVN Uden.

Pauze

7. Presentatie 40 jarig jubileumnummer van de Wijs(t)heden door de werkgroep.

8. Huldiging jubilarissen
Jan van de Wijgert (meer) dan 40 jaar,
Jan Versteeghde 40 jaar
Martien Moeskops 25 jaar
Mia van Deijne 25 jaar
Rianne de Groot van Lieshout 25 jaar

9. IVN-er van het jaar?

10. Rondvraag

Afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje.

Algemene informatie

donderdag 2 maart 2017 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
De Groenhoeve
Artillerieweg 3
5403 PB Uden
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image