Werkgroep Vlinders en Libellen

De Werkgroep Vlinders en Libellen wil door middel van inventarisaties een bijdrage leveren aan de kennis over het wel en wee van vlinders en libellen in onze omgeving.

Activiteiten

Wij doen dit door jaarlijks een aantal gebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer te onderzoeken op dagvlinders en libellen volgens het protocol van SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). De resultaten van onze inventarisaties worden vastgelegd in jaarlijkse rapporten.

Naast dagvlinders en libellen houdt een kleine kern van onze werkgroep zich bezig met het waarnemen van nachtvlinders, zowel de macro- als de microsoorten. Het waarnemen gebeurt met behulp van een speciale lamp, waarmee nachtvlinders naar een laken of val worden gelokt. Behalve het waarnemen in de naaste omgeving werkt onze werkgroep ook mee aan inventarisaties voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe, een project van de Vlinderwerkgroep Drenthe. Wij doen dit door het organiseren van ‘expedities’ naar gebieden in Noord Drenthe, die tot dusverre slecht of niet geïnventariseerd zijn op nachtvlinders.

De laatste jaren heeft de gemeente Noordenveld op diverse locaties bloemenmengsels ingezaaid om de biodiversiteit van met name insecten te bevorderen. In 2021 is de werkgroep in overleg met de gemeente begonnen met de effecten van dit inzaaien op de vlinderstand te onderzoeken.

Nieuwe leden

Voor hierboven genoemde activiteiten zijn nieuwe leden voor onze werkgroep altijd welkom. Als u interesse heeft, kunt u een mail sturen naar  Lidy Pool.

Vlinders inventariseren

Gedurende de maanden april tot en met september inventariseert de werkgroep de vlinders die ze zien. Tijdens een inventarisatie moet het mooi weer zijn en daarom worden de data pas op het laatste moment geprikt. Wanneer je een keertje mee wil, dan kan je een mail sturen naar Lidy Pool of Ton Schoenmaker.