In veilige handen

Een veilige omgeving

Een veilige omgeving is belangrijk. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden en deelnemers aan activiteiten zich veilig moeten kunnen voelen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Geen enkele afdeling hoopt dat het gebeurt. Alle IVN-activiteiten van de afdeling Roden-Norg worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voorop staat dat zij altijd respectvol met elkaar en anderen omgaan en dat betekent rekening houden met elkaar. Het is niet mogelijk alles via omgangsregels en afspraken uit te bannen. Daarom is het gesprek hierover zo belangrijk.

Het landelijke programma

Deze afdeling volgt de stappen van het landelijke programma om ongewenst gedrag te voorkomen. Enkele van de gevolgde stappen zijn het bespreekbaar maken binnen de afdeling, het vastleggen van omgangsregels en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Alle vrijwilligers die met groepen kinderen en jeugdigen werken hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd.

Wat te doen bij ongewenst gedrag?

In geval van ongewenst gedrag kan een IVN-vrijwilliger of deelnemer aan een IVN-activiteit (als slachtoffer of als getuige) daarvan melding maken bij de vertrouwenspersoon van Roden-Norg.

Vertrouwenspersoon is Marianne van Wijk te bereiken op 06 5246 3262.

Na de melding onderneemt zij de volgende stappen:

  1. Zij voert een gesprek met de melder en met het slachtoffer van het incident. Melder en slachtoffer hoeven niet dezelfde personen te zijn
  2. Zij voert een gesprek met de beschuldigde.
  3. Zij rapporteert aan het bestuur en het bestuur doet een uitspraak.

In geval van een (verdenking van een) strafbaar feit doet het slachtoffer of de vertrouwenscommissie -in overleg met het bestuur- melding bij de politie. De melding bij de politie wordt gerapporteerd aan de landelijke vertrouwenscommissie.