Het ontstaan

Voor 2019 waren er binnen de gemeente Noordenveld drie IVN-afdelingen actief: Roden, Norg en Peize. In augustus 2019 zijn IVN Norg en IVN Roden gefuseerd in een afdeling Roden-Norg om de krachten te kunnen bundelen. De beginjaren waren niet eenvoudig, vooral ook door de lockdowns vanwege het coronavirus. De afdeling heeft nu circa 200 leden heeft en is behoorlijk actief. In 2022 werd er meegewerkt aan een scholenproject, vonden verschillende excursies plaats, werden fauna, vlinders en libellen geïnventariseerd en twee vlindertuinen (in Norg en Roden) onderhouden.

Nieuwe leden zijn altijd welkom en wil je bijdragen aan de activiteiten van de afdeling, dan vind je op de contactpagina de juiste personen. De leden krijgen twee keer per jaar het tijdschrift NatuurRondom met wetenswaardigheden, verhalen en een overzicht van de activiteiten.

Het bestuur

Het bestuur bestaat vijf personen. Zij worden verkozen door de algemene ledenvergadering. Op de contactpagina vind je hoe je het bestuur kan bereiken. In het huishoudelijk reglement staat de gang van zaken binnen deze afdeling.

IVN Roden-Norg heeft een visiedocument gemaakt. Het is geschreven door het bestuur en aangepast na discussie tijdens de ledenvergadering in 2021. Het visiedocument gaat over waar de afdeling staat, wat de doelen zijn, wat we gaan doen en voor wie. Zo wil de vereniging heel graag excursies, cursussen en voordrachten organiseren. Daarnaast blijven educatie, veldbiologische activiteiten, vlindertuinen, routepaden en werkgroepen van belang. Je kunt het document hieronder inzien.

Het Natuurschoon ligt tussen Roden en Nietap