Vogelwerkgroep

Dit voorjaar (2022) is een nieuwe start gemaakt met de vogelwerkgroep. De eerste activiteit was een excursie in de Onnerpolder op 18 juni. Voor het komende jaar staan nieuwe excursies voor de werkgroepleden in de planning. De werkgroep gaat ook de Scholekster inventarisaties doen o.v.v. Minte Mulder.

Als je interesse hebt om mee te doen met deze werkgroep in een opstartfase, meld je dan bij de coördinator Minte Mulder, mintemulder17@gmail.com