Jeugdwerkgroep 12 t/m 18 jaar

Jeugd werkgroep, 12 t/m 18 jaar

De jeugd werkgroep is voor het ontdekken en ontplooien van eigen interesses in de natuur en omgeving.
Aciviteiten kunnen gericht zijn op: weidevogelbescherming, nestkasten monitoren, vlinders en libellen opzoeken, helpen bij scharrelkids acitiviteiten als (buddy).
We sluiten aan bij de voorkeur die de jeugd heeft voor een activiteit en die als het leukst wordt ervaren. Door kennis te maken met de verschillende activiteiten komen zij hier gaandeweg op deze manier achter.

Interesses waar de jeugd zelf mee komt daar proberen we in mee te denken. Als als er voldoende deelnemers zijn, organiseren we een bijeenkomst.  Tijdens de kennismaking kan de jeugd zelf aangeven waar hun interesses liggen.

Aanmelden; mail naar:  ivn.rodennorg@gmail.com