Florawerkgroep

De Florawerkgroep houdt zich bezig met het onderzoeken van Wilde Planten en hun bijbehorend leefmilieu. Het gaat vooral om onderzoek doen in de eigen regio.

Door het organiseren en/of deelnemen aan excursies, lezingen en cursussen op het gebied van wilde planten wordt kennis opgedaan

Het inventariseren van het voorkomen van (bepaalde) plantensoorten in een bepaald gebied is eveneens een activiteit van de werkgroep. Dit kan eenmalig zijn, bijvoorbeeld om vast te stellen wat er allemaal groeit in een bepaald afgebakend gebied (bijvoorbeeld een wegberm, een bosperceel of een heideterrein).

Het kan zijn dat er meerdere jaren op rij wordt geïnventariseerd, om de ontwikkeling van de daar voorkomende planten-groep te volgen, in samenhang met bijvoorbeeld gewijzigd beheer of onder invloed van veranderende milieufactoren.

Dit soort onderzoeken kunnen gedaan worden op eigen initiatief van de Florawerkgroep; er is dan meestal sprake van een leerproject om de eigen kennis en ervaring uit te breiden.  Meestal gebeurt het onderzoek echter op verzoek van een andere (natuur)organisatie. Er worden dan 'twee vliegen in één klap gevangen': tegelijk met het maatschappelijk belang van het onderzoek is er de mogelijkheid voor de werkgroep om te oefenen en kennis op te doen en te onderhouden.

Bij alle activiteiten staat voor de leden van de Florawerkgroep steeds centraal het plezier dat men beleeft aan het bezig zijn met en in de natuur en vooral om samen te genieten van de schoonheid, de verscheidenheid en de ecologische betrekkingen van onze wilde planten. Het combineren van het nuttige en het aangename geeft de leden van de werkgroep ook nog eens veel voldoening en werkt sterk motiverend en inspirerend.

Contactpersoon is Immy Boonstra en zij is te bereiken per mail