Groenbemesters IVN-tuin Rheden

Een groenbemester is een gewas dat voor het in stand houden en verbeteren van de bodemstructuur- en vruchtbaarheid wordt gebruikt.

Het zaaien van groenbemesters heeft een aantal voordelen voor de biologische tuinier:

Ze onderdrukken onkruid omdat ze snel kunnen groeien.

Ze brengen humus in, omdat aan het einde van het seizoen de groenbemesters ondergespit worden.

Ze brengen stikstof in. Veel groenbemesters zijn vlinderbloemigen en hebben stikstof bindende bacteriën op hun wortels.

De planten voorkomen erosie. Vooral op hellingen kan het regenwater minder aarde meesleuren.

De bodemstructuur wordt verbeterd omdat de aarde doorworteld wordt en bij het omspitten organisch materiaal omgewerkt wordt.

Sommige groenbemesters (Afrikaantjes, Oost Indische Kers en Goudsbloem) geven bodem-ontsmettende stoffen af via hun wortels.

Veel gebruikte groenbemesters zijn: Klaversoorten, Wikke, Luzerne, Gele mosterd, Bernagie, Phaecelia en Roggesoorten.