Scholenwerk

IVN Oost Veluwezoom werkt samen met de leerkrachten van de scholen in ons gebied (gemeenten Rheden en Rozendaal) aan natuurbeleving voor kinderen. We gaan in op de wensen van de school. We sluiten aan bij wat er leeft in en rond de omgeving van de school.
We richten ons direct tot de basisscholen. Maar vragen van andere scholen of instellingen worden niet uitgesloten. 

Meer beleving ín de natuur zorgt naar onze ervaring voor nieuwsgierigheid en leergierigheid óver de natuur. En daardoor tot respect vóór de natuur. Wij richten ons als IVN dan ook vooral op natuurbeleving. Waarbij we graag aansluiten bij de leerdoelen van die groep, maar die niet overnemen.  Het moet leuk zijn, uitdagend.

We zijn in voor allerlei buitenactiviteiten. We werken daarbij vaak met thema’s. Duurzaamheid, kringlopen, dood en verderf, diersporen, bruikbaarheid van de natuur, zintuigen, bodem, landschappen, geschiedenis. enz.  Natuurlijk ook thema’s als lente, zomer, herfst, winter.
Ons motto is: leren en beleven door actief te zijn. We laten de leerlingen opdrachten doen. We werken in kleine groepen.

Per buitenactiviteit wordt een voorstel gemaakt, afhankelijk van de noodzakelijke inzet van gidsen.  U kunt bij voorbeeld rekenen op €30,- voor een activiteit van  1,5 uur, met drie schoolgidsen, voor circa 25 kinderen. De schoolgidsen brengen zo nodig specifieke materialen zoals schepnetten e.d. mee.

Voor contact kunt u zich richten tot: scholen@ivnoostveluwezoom.nl

De coördinator van de scholengroep neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om uw wensen m.b.t. de activiteit(en) door te nemen. Als u dat wilt bespreken we dat persoonlijk met de aanvrager op school.