Oldenzaal-Losser e.o.
IVN
zondag23feb2020

Natuurwerkochtend Scholtenhaer 15 feb 2020

In Stijl


Geïnspireerd door de werkzaamheden op Het Hulsbeek, twee weken geleden, zette de groep Landschapsbeheer van IVN Oldenzaal-Losser e.o. zich in om onder de deskundige leiding van Jan Oldekamp, de rododendrons in te korten op het zogeheten landgoed Scholtenhaer-Rhodondendronlaan, dat zich met die ae in Scholtenhaer al deftig presenteert, maar zich iets teveel te buiten gaat in het daarop volgende Rhodondendronlaan, waarbij, net als bij de rododendrons, ook een zekere inkorting op zijn plaats zou zijn en dan met name wat betreft de eerste n en tegenwoordig eigenlijk ook de h.
Reden voor het korten van de rododendrons was enerzijds de gebruikelijke snoeibeurt en anderzijds het hopelijk terugdringen van de schimmelziekte die de rododendrons aantast en er voor gezorgd heeft dat vorig jaar van een substantiële bloei geen sprake was.
2020-02-15_NatuurwerkochtendScholtenhaer02Ieder van de aanwezige vrijwilligers ging vol energie aan de slag, zelfs als carnavaleske besognes een voor- en na-middernachtelijke inspanning hadden gevergd.
Er was dan ook al snel een flinke hoeveelheid rododendrons gekortwiekt, waarvoor als beloning de koffie en thee in de pauze, aangeboden door de Wilmersberg, er als koek ingingen, even als die koek zelf trouwens en de beroomboterde krentenwegge.
2020-02-15_NatuurwerkochtendScholtenhaer03Pratend, zagend, lachend, knippend, slepend werd deze meeslepende Natuurwerkochtend als altijd in eendrachtige samenwerking voortgezet en werden de stoutste dromen van Jan Oldekamp over wat de groep in een ochtend voor elkaar zou kunnen krijgen, niet beschaamd, waarna in stijl de Natuurwerkochtend werd afgesloten met een voortreffelijke lunch in een entourage, zoals we die nog niet eerder meegemaakt hadden, waarvoor hartelijke dank aan de Wilmersberg, en we aldus gesterkt, voldaan huiswaarts keerden, niet zonder in gedachten te nemen diegenen die deze keer helaas er uiteindelijk niet bij konden zijn om een reden die aan de eerste letters van de zinnen van dit verslag is af te lezen en wie wij uiteraard van harte beterschap wensen.

Wilbert Kallenberg

Nog wat meer foto's van deze activiteit.