Informatie ANBI

 

Het IVN, afdeling Oldenzaal-Losser e.o. staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat de IVN geen belasting hoeft te betalen over giften en schenkingen, en dat leden en vrienden van onze vereniging hun bijdrage aan IVN van de belasting mogen aftrekken (bedenk, dat er een drempel is voor het in totaal aan giften af te trekken bedrag).

IVN, afdeling Oldenzaal-Losser e.o. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder de naam “IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Oldenzaal-Losser en omgeving” nummer 40077155. Het “Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer” (RSIN), voorheen fiscaal nummer genoemd, is: 8026.923.82.
Triodos banknr : NL34 TRIO 0254 7699 26.

Voor aanvullende info zie rubriek Documenten