Algemeen

Welkom bij IVN, afdeling Oldenzaal-Losser e.o.

Het IVN staat voor instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.

De vereniging heeft 165 leden en huisgenootleden ,daarnaast zijn er vrienden van de vereniging die met hun financiële bijdrage ons vrijwilligerswerk ondersteunen.

Gezamenlijk met 166 IVN verenigingen in Nederland zijn wij aangesloten bij de landelijke IVN vereniging.  Een deel van onze contributie van onze leden wordt vanuit IVN landelijk ingezet voor ondersteuning en ontwikkeling van landelijke IVN activiteiten zoals slootjesdag en de paddestoelen cursus etc.

Onze vereniging komt op voor behoud van de natuur, duurzaamheid en educatie. Wij willen Jong en oud actief betrekken bij de natuur, bijvoorbeeld met een wandeling door een natuurgebied waarbij een IVN-gids vertelt over alles wat groeit ,bloeit en leeft maar ook over de waarde van de natuur in relatie tot de omgeving.

We organiseren jaarlijks tientallen activiteiten zoals schoolactiviteiten waarbij kinderen op zoek gaan naar het bijzondere van de natuur dichtbij huis.

We helpen bijvoorbeeld actief mee aan landschapsbehoud, door o.a. het knotten van wilgen, vaak in samenwerking met andere natuurorganisaties. Daarnaast houden we een scherp oog op het gemeentebeleid op het gebied van (fiets)verkeer, milieu, groen en infrastructuur.

Zie voor het totale overzicht onze rubriek “Activiteiten”

Wil je ook een actieve bijdrage leveren aan duurzaamheid en meer wilt weten over de natuur rondom Oldenzaal en Losser of onze natuurvereniging financieel steunen?

Meld je dan aan als lid, huisgenootlid of vriend van onze vereniging.

Wij willen je graag begroeten!

Lidmaatschap