Milieugroep

De milieugroep houdt zich voornamelijk bezig met lokale milieuzaken. Zo wordt het beleid van de gemeente op het gebied van afval, energie, groenbeheer en infrastructuur nauwlettend gevolgd. Waar mogelijk maken we gebruik van het recht op inspraak. Daarnaast heeft het IVN regelmatig rechtstreeks contact met het gemeentebestuur over natuur- en milieuzaken.

Bij ingrijpende herinrichtingsplannen doet de Milieugroep aanbevelingen om natuurwaarden in stand te houden of te verbeteren. Tevens is de werkgroep actief in de beheergroep “Ecologische verbindingzone Jufferbeek”.

Bij regionale kwesties neemt de Milieugroep doorgaans het voortouw om een standpunt namens IVN Oldenzaal-Losser e.o. te formuleren. Denk hierbij aan de perikelen rondom het voormalige vliegveld Twente en de omstreden injectie van afvalwater in Twentse bodem door de NAM.

Contactpersoon: Theo Valkering
e-mail: theovalkering@gmail.com

Vliegveld Twente