Lid worden

Neem contact op met de ledenadministratie: Cor Zijlmans, telefoon 013-5286172, e-mail: ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl

U kunt ook het  Aanmeldingsformulier inclusief het machtigingsformulier hier downloaden en zelf afdrukken.
Na invulling en ondertekening kunt u de formulieren sturen naar het adres dat op de formulieren vermeld staat.
U kunt de ingevulde en ondertekende formulieren ook scannen en mailen naar: ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl
Ook wijzigingen in uw huis- of e-mailadres, telefoon- of banknummer kunt u, schriftelijk of via e-mail, doorgeven aan de ledenadministratie.

Als lid krijgt kunt u zich aansluiten bij diverse werkgroepen en ontvangt u korting op onze cursussen.
Via onze digitale nieuwsbrief IVNieuwsgierig wordt u tenminste elke 2 maanden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en het laatste nieuws uit de vereniging.

Automatisch wordt u aangemeld als lid van de landelijke IVN organisatie.
Van hen ontvangt u 4 keer per jaar het tijdschrift Mens en Natuur en een digitale nieuwsbrief (afmelding is altijd mogelijk).
U krijgt ook 10% korting in de IVN webwinkel.

Contributie

De contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt op dit moment € 19,00 per kalenderjaar; Huisgenootleden betalen € 8,50.
Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u dat jaar contributie in verhouding tot het nog lopende aantal maanden van dat jaar.

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de contributie € 22,00 per kalenderjaar, huisgenoten betalen € 11,00.

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt steeds tot en met 31 december van enig jaar en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend voortgezet. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, stuur uiterlijk 1 december een e-mail naar ledenadministratie@ivnOisterwijk.nl