Lid worden

Neem contact op met de ledenadministratie: Cor Zijlmans, telefoon 013-5286172, e-mail: ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl

U kunt ook het Aanmeldingsformulier inclusief het machtigingsformulier hier downloaden en zelf afdrukken.
Na invulling en ondertekening kunt u de formulieren sturen naar het adres dat op de formulieren vermeld staat.
U kunt de ingevulde en ondertekende formulieren ook scannen en mailen naar: ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl
Ook wijzigingen in uw huis- of e-mailadres, telefoon- of banknummer kunt u, schriftelijk of via e-mail, doorgeven aan de ledenadministratie.

Als lid krijgt kunt u zich aansluiten bij diverse werkgroepen en ontvangt u korting op onze cursussen.
Via onze digitale nieuwsbrief IVNieuwsgierig wordt u elke maand op de hoogte gehouden van onze activiteiten en het laatste nieuws uit de vereniging.

Automatisch wordt u aangemeld als lid van de landelijke IVN organisatie.
Van hen ontvangt u 4 keer per jaar het tijdschrift Mens en Natuur en een digitale nieuwsbrief (afmelding is altijd mogelijk).
U krijgt ook 10% korting in de IVN webwinkel.

Contributie

De contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt op dit moment € 22,00 per kalenderjaar; Huisgenootleden betalen € 11,00.
Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u dat jaar contributie in verhouding tot het nog lopende aantal maanden van dat jaar.

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt steeds tot en met 31 december van enig jaar en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend voortgezet. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, stuur uiterlijk 1 december een e-mail naar ledenadministratie@ivnOisterwijk.nl