Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving rondom privacy van kracht geworden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG. Ook IVN Oisterwijk is er uiteraard aan gehouden hiernaar te handelen om de gegevens van onze leden en deelnemers aan activiteiten te beschermen.

In het privacy reglement is beschreven welke gegevens IVN Oisterwijk vastlegt en hoe hiermee wordt gehandeld om de privacy te beschermen. Wij verzoeken alle leden om te handelen naar de in het reglement opgenomen privacyregels. Beschermen van persoonsgegevens doen we met zijn allen.

Uit naam van het bestuur voert het secretariaat dit beleid uit. Het secretariaat is tevens contactpersoon voor de leden voor alle vragen m.b.t. de privacy van persoonsgegevens.

Wilt u het privacybeleid van IVN Oisterwik inzien gebruik dan de volgende link: Privacy beleid IVN Oisterwijk 2021

Contactgegevens secretariaat IVN Oisterwijk:
Ellen van Rijn
Telefoon: 013-5905695
Email: secretaris@ivnoisterwijk.nl