Beleidsplan 2018-2022

In dit beleidsplan worden de ambities van IVN Oisterwijk voor de komende jaren in beeld gebracht en vertaald in doelstellingen en acties.

Om tot dit document te komen is in september 2017 gestart met een brainstormsessie waarin de coördinatoren van de cursussen en de werkgroepen is gevraagd aan te geven wat volgens hen de sterke en zwakke kanten van onze vereniging zijn, alsmede de kansen en bedreigingen die zij zien.
Daarna is het bestuur een aantal keren bij elkaar geweest.
In januari 2018 wordt het eerste conceptbeleidsplan naar de coördinatoren gestuurd, waarna op- en aanmerkingen worden verwerkt.
Het definitieve concept is op 19 april 2018 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Het volledige Beleidsplan 2018-2022 kunt u hier downloaden Beleidsplan 2018-2022