Beleidsplan 2023-2027

In dit beleidsplan worden de ambities van IVN Oisterwijk voor de komende jaren in beeld gebracht en vertaald in doelstellingen en acties.

Om tot dit document te komen is in 2022 gestart met een brainstormsessie waarin de coördinatoren van de cursussen en de werkgroepen is gevraagd aan te geven wat volgens hen de sterke en zwakke kanten van onze vereniging zijn, alsmede de kansen en bedreigingen die zij zien.
Daarna is het bestuur een aantal keren bijeen geweest.
Het beleidsplan 2023-2027 is tijdens de door de Algemene Ledenvergadering 18 april 2023 besproken, goedgekeurd en vastgesteld.

Het volledige Beleidsplan 2023-2027 kunt u hier downloaden Beleidsplan IVN Oisterwijk 2023 – 2027