Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2020-01

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van IVN Oisterwijk, een beknopt overzicht van alle activiteiten die de vereniging het afgelopen jaar heeft ondernomen.
Dit verslag is door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Het volledige Jaarverslag 2022 kunt u hier (jaarverslag_2022) downloaden