Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020-01Voor u ligt het jaarverslag 2021 van IVN Oisterwijk, een beknopt overzicht van alle activiteiten die de vereniging het afgelopen jaar heeft ondernomen.
Dit verslag is door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Het volledige Jaarverslag 2021 kunt u hier (Jaarverslag 2021) downloaden