Zoogdierenwerkgroep

Zoogdierenwerkgroep

Zoogdieren zijn er in alle soorten en maten, van heel klein (dwergmuis) tot heel groot (edelhert) en van jager (bunzing) tot prooidier (woelmuis). De meeste zijn ’s nachts actief (vleermuizen), enkele kunnen ook overdag worden waargenomen (konijn). De ene is gespecialiseerd in graven en andere zijn juist goede zwemmers, vliegers, hardlopers, hoogspringers of verspringers. Kortom, een interessante groep die de aandacht van het IVN waard is.

Hert

De zoogdierenwerkgroep houdt zich bezig met:

Kennisopbouw en educatie

We doen dit door het organiseren van studie-avonden waarin bijvoorbeeld een zoogdier centraal staat en door de theorie tijdens excursies zelf te ervaren. Verder organiseren we publieksexcursies en andere publieksactiviteiten.

Monitoren

De uiteenlopende leefwijze van zoogdieren vraagt om uiteenlopende manieren van observeren. Gedacht moet worden aan het inzetten van een batdetector, het verzamelen van loopsporen, het tellen van nesten, het inzetten van een struikrover of een cameraval en soms ook vangen (en loslaten) van dieren. Het monitoren gebeurt waar mogelijk op basis van een wetenschappelijk verantwoord protocol en altijd in samenwerking met een terreinbeherende organisatie zoals Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

Zoogdierenwerkgroep-02

Bescherming

Daar waar uit gegevens blijkt dat een zoogdier een steuntje in de rug kan gebruiken kijken we hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, bijvoorbeeld door anderen daarover te adviseren of door zelf de handen uit de mouwen te steken.

Meer Informatie

Stuur een email naar zoogdieren@ivnoisterwijk.nl