Groentjes

IVN Maas en Niers

Voor programma 2019/2020: scroll naar beneden!

De jeugdafdeling van IVN Maas en Niers heet "De Groentjes".
Deze naam is ooit door de kinderen zelf bedacht.  In augustus 2012 vierden we ons 15-jarig bestaan met een logeerweekend.
Elk jaar zijn er tussen de 25 en 40 leden. De leeftijd van de Groentjes ligt tussen de 7 en 14 jaar. De leiding bestaat uit 4 vrouwen en 1 man: Ida, Henny, Martha, Myriam en Peter. Er is dus altijd voldoende begeleiding aanwezig! Er wordt telkens een programma gemaakt voor een half jaar. Een keer per maand

komen de Groentjes bij elkaar voor een "Groene" activiteit. Dit is meestal op zaterdag- of zondagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Maar we organiseren ook wel eens iets in de middag of avond en bezoeken een museum of tentoonstelling. 
Er kan aan de Groentjes-activiteiten mee gedaan worden na aanmelding. Als de activiteit voor publiek is zal dat duidelijk vermeld worden. Dat kan bv bij de Slootjesdag op zaterdag 16 juni. Melden bij Locatie 't Leger

Wilt u nog verdere informatie, stuur dan een e-mail naar: 
groentjes@ivn-maasenniers.nl
DE GROENTJES van IVN Maas en Niers hebben onder deze naam ook een eigen Facebook pagina. 

https://www.facebook.com/groups/314841772005294

Groentjesprogramma na de zomer van 2020

zondag 13 september. Langs de Grensweg. Dassen en stenen. 10.00 - 12.00 uur. Verzamelen einde Leembaan bij de bosrand. Aanmelden per mail  uiterlijk vrijdag 11 september groentjes@ivn-maasenniers.nl

zaterdag 24 oktober herfstwandeling.  Kastanjes en paddenstoelen op de Sint Jansberg. 15.00 uur-17.00 uur verzamelen op parkeerplaats van eethuis de Diepen, Milsbeek. Aanmelden per mail uiterlijk vijdag 23 oktober groentjes@ivn-maasenniers.nl

Zaterdag 7 november: we doen mee met de landelijke natuurwerkdag. Verdere info volgt

zondag 13 december. Struinen rondom 't Leger en knutselen met natuurlijke materialen. 10.00 uur-12.00 uur. Aanmelden per mail uiterlijk vrijdag 11 december groentjes@ivn-maasenniers.nl

Verder wijzen we nog op het boekje dat de kinderen op school uitgereikt krijgen, Doejemee/Benbizzie/sjorssportief. Ingeschreven kan worden op de serie Scharrelkids bij IVN Maas en Niers. Telkens de 2e woensdagmiddag van de maand, van oktober tot en met maart.

Kinderen die nog met het IVN kennis moeten maken gaan voor, maar als er nog plaatsen vrij zijn, dan mogen ook Groentjes zich melden.