Groentjes

De Groentjes: de jeugdafdeling van IVN Maas en Niers

De jeugdafdeling van IVN Maas en Niers heet "De Groentjes".
Deze naam is ooit door de kinderen zelf bedacht.  

In augustus 2012 vierden we ons 15-jarig bestaan met een logeerweekend. Elk jaar zijn er tussen de 25 en 40 leden. De leeftijd van de Groentjes ligt tussen de 7 en 14 jaar. 

De leiding bestaat uit 4 vrouwen en 1 man: Ida, Henny, Martha, Myriam en Peter. Er is dus altijd voldoende begeleiding aanwezig!

Groentjesprogramma

Voor De Groentjes wordt telkens een programma gemaakt voor een half jaar. Een keer per maand komen de Groentjes bij elkaar voor een "Groene" activiteit. Dit is meestal op zaterdag- of zondagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Maar we organiseren ook wel eens iets in de middag of avond en bezoeken een museum of tentoonstelling. 
Er kan aan de Groentjes-activiteiten mee gedaan worden na aanmelding. Als de activiteit voor publiek is zal dat duidelijk vermeld worden. Dat kan bv bij de Slootjesdag op een zaterdag in juni. Melden bij Locatie 't Leger

Wilt u nog verdere informatie, stuur dan een e-mail naar: 
groentjes@ivn-maasenniers.nl.


DE GROENTJES van IVN Maas en Niers hebben onder deze naam ook een eigen Facebook pagina. 
https://www.facebook.com/groups/314841772005294

Het nieuwe Groentjesprogramma voor januari t/m juni 2021

Zondag 10 januari 14.00-16.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst. Hartje winter buitenspelen.

Zaterdag 6 februari 10.00-12.00 uur
Thema vogels rondom het Leger
vogellesje tijdens wandeling, speurtocht, puzzel, memorie.

Zaterdag 6 maart   14.00-16.00 uur
Op zoek naar beversporen langs de Niers, bij Zelder.

Zondag 11 april hele dag.
Kidsparty in de Kasteeltuinen Arcen, georganiseerd door IVN Limburg

Zondag 16 mei 10.00-12.00 uur
Struinen over de Maasduinen en hei vanaf de Zevenboom, Afferden.

Zaterdagmiddag 5 juni 14.00-16.00 uur
Waterdiertjes en afsluiting seizoen met een picknick in het veld.

Alle activiteiten onder voorbehoud ivm Covid19.
Groentjes ontvangen telkens in de week voorafgaand aan de activiteiten een email met verdere details.

Deelname alleen bij aanmelding per email,

groentjes@ivn-maasenniers.nl

 

Verder wijzen we nog op het boekje dat de kinderen op school uitgereikt krijgen, Doejemee/Benbizzie/sjorssportief. Ingeschreven kan worden op de serie Scharrelkids bij IVN Maas en Niers. Telkens de 2e woensdagmiddag van de maand, van oktober tot en met maart.

Kinderen die nog met het IVN kennis moeten maken gaan voor, maar als er nog plaatsen vrij zijn, dan mogen ook Groentjes zich melden.