Bibliotheek IVN Maas en Niers

Biebwerkgroep IVN Maas en Niers

De biebwerkgroep heeft de lijsten met de unieke verzameling van boeken, lespakketten, geschriften en foto's geschikt gemaakt voor de website.
De meer dan 1300 'items' zijn onderverdeeld in 7 hoofdcategorieën en vele subcategorieën.

(Alle boeken zijn en blijven eigendom van IVN Maas en Niers. Niets uit deze uitgaves mag zonder schriftelijke toestemming van IVN Maas en Niers worden vermenigvuldigd!)

De lijsten zijn PDF formaat, zodat ze eenvoudig te downloaden en te lezen zijn op iedere computer. Er is een lijst met alle categorieën en 7 lijsten met 'items' van een bepaalde categorie.

Uitlenen / Terugbrengen
Het blijkt dat in het verleden niet altijd correct met de uitleen van boeken is omgegaan. De bieb is niet afgesloten en voor iedereen toegankelijk.
Dit brengt met zich mee dat boeken die uit de bieb geleend worden, genoteerd dienen te worden op de uitleenlijst.
De lijst dient volledig ingevuld te worden bij de uitleen.
De teruggebrachte boeken worden voortaan in een "boeken-terug-bak" gelegd, deze staat zichtbaar op de tafel.

Het is helaas niet mogelijk om de bieb op vaste tijden open te stellen.
Als er een IVN-activiteit is in het clubgebouw, kun je altijd in de bieb terecht. Mocht je buiten deze tijd iets willen lenen, neem dan gerust contact met mij op via de mail:
bibliotheek@ivn-maasenniers.nl
dan spreek ik met jou een tijdstip af zodat je wel in de bieb terecht kunt.

Lijst met alle categorieën
Hoofdcategorieën zijn - A: Biologie, B: Dieren, C: Hogere planten, D: Lagere planten en schimmels, E: Landschappen, bodem, geografie, F: Geschiedenis en G: Mens en Natuur

A-Biologie

B - Dieren

C-Hogere planten

Categorie_D-Lagere planten en schimmels

E-Landschappen, bodem, geografie

F-GeschiedenisG-Mens en Natuur

Lijst-Categorieën

Bieb-lijsten per categorie
Opmerkingen en suggesties om een en ander nog verder te optimaliseren zijn natuurlijk van harte welkom.