Landschapsbeheer

Nieuwsbrief maart 2017

De eerste werkmorgen in 2017 is afgelast. De reden een pak half gesmolten sneeuw en nachtvorst.Losser-mrt-2017-LB01

Als we dan toch werken, breekt, overal waar gelopen wordt, alles af en “paden” die daardoor ontstaan, zijn niet te herstellen. En van natte sneeuw word je erg nat en dat gecombineerd met wind maakt het werken risicovol door de kans op onderkoeling.
In februari vroor het ook en er lag sneeuw, maar die was droog en die combinatie levert met betreding van de begroeiing geen problemen op.
We zijn aan de noordkant van het terrein in het bos bezig geweest. We hebben doorgeschoten dode struiken afgezet en het vrijkomende hout verbrand, zodat we het ook lekker warm hadden. De asresten heb ik inmiddels opgeruimd. Er komt daar op de grond nu weer meer licht en daarvan kan o.a. de bosbes profiteren.
In maart gaan we waarschijnlijk met de paden aan het werk. Daar ligt een dik pak blad op en daardoor worden ze modderig en dus moet dat blad eraf.Losser-mrt-2017-LB02

Ook bij dat werk kunnen we best nog wel hulp gebruiken. Dus heb je tijd over en wil je je een paar uur inspannend ontspannen en koffie drinken, kom dan maar op de tweede zaterdag van de maand om 9.00 uur naar de parkeerplaats Duivelshof aan de Lossersestraat.
Je kunt onze werkplek in het terrein vinden door de geel/zwarte bordjes te volgen.
We houden pauze van 10.30 tot ongeveer 11.00 uur in de boomgaard langs de beek.
Je bent ook daar welkom.

Siebe