Nieuwe poel bij IVN Laarbeek – De Bimd Landschap

Nieuwe poel bij IVN Laarbeek – De Bimd

Laarbeek 15 juli 2022

door Ton op den Buijs

Het geronk van de graafmachine van Verhoeven is uit de verte al te horen, als ik bij De Bimd aankom. Ik zou er vandaag (13 juli) om 9.00 uur zijn voor de eerste scheppen zand bij het graven van een nieuwe poel in de natuurtuin. Adriaan, de machinist, was al iets eerder begonnen. Nu was het nog tamelijk koel, maar de dag beloofde erg warm te worden. En behalve dit karwei zou hij ook de steile kanten van de Koude Maas gaan afvlakken. Dat werd een lange werkdag. Op het terras zaten de mensen van het denkwerk en de financiën al te wachten; eerst koffie of thee met een koekje. Ik besluit om direct naar het graafwerk te gaan, om toch de eerste, niet allereerste, scheppen op de foto te kunnen zetten. Gerrit Post had met stokken het af te graven gebied uitgezet en geeft aanwijzingen.

Na de eerste foto’s loop ik terug naar het terras. “Kom op mensen, een gezamenlijke foto bij de grommende Volvo!” Sanne Huisman van Waterschap Aa en Maas drinkt nog vlug een paar slokken thee, Martien Vinken, de landschapsarchitect uit Someren-Eind, pakt zijn ontwerptekeningen bij elkaar en ook Martine Niks van de gemeente Laarbeek en Karel Voets van Brabants Landschap maken aanstalten. Henk van der Velden van het Onze Lieve Vrouwegilde ziet er schitterend uit in zijn gildekledij. Het hele natuurproject is een geweldig samenspel tussen alle betrokken. Dat mag ook wel, want behalve dat er een behoorlijke duit mee is gemoeid, moet de grote winnaar de natuur zijn.

 Bij de poel is ook een ijsvogelwand gepland. De kosten van het hele plan worden betaald uit de zogenoemde STILA-regeling. Deze ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader’ ook wel bekend als Stika. Het principe van de nieuwe regeling is gelijk gebleven: elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Mede door deze vorm van subsidie kan de prachtige IVN natuurtuin nog biodiverser worden!

Er worden enkele foto’s gemaakt en na een korte wandeling door het terrein lopen we terug naar gebouw De Bimd. Daar wisselen we nog e-mailadressen uit en nemen afscheid. De Volvo EWR150E graaft nog even door.groepPoel

Ontdek meer over

Deel deze pagina