Kiek nou!

Kijk naar de natuur vanuit je camara lens. Help elkaar aan de prachtige natuurplaatjes en geef hints & tips.

De werkgroep houdt zich hoofdzakelijk bezig met het fotograferen in de natuur. Daarbij gaat het om ervaringen uitwisselen, elkaar op weg helpen, resultaten bespreken, presenteren van foto’s aan publiek.

Voorwaarde om lid te worden van deze werkgroep is dat je lid bent van het IVN. Daarnaast vraagt de werkgroep een bijdrage voor het tegen kostprijs kunnen leveren van presentaties, materialen en instructies.
Het fotomateriaal is beschikbaar voor al onze IVN werkgroepen. Daarnaast kunnen we een bijdrage leveren aan projecten van binnen en buiten het IVN.

Het doel van de foto werkgroep is

Een platform te bieden om hun kennis op het gebied van het fotograferen van de natuur te verbreden en te verdiepen. Ervaringen uit te wisselen en kennis over te dragen.
Door het opstellen en publiceren van gedragsregels te bevorderen dat bij het produceren van natuurfoto’s deze gedragsregels worden gevolgd en in acht worden genomen.
Door het beschikbaar en tentoonstellen van foto’s educatie van het publiek op het gebied van natuurkennis te bevorderen

De werkgroep komt eenmaal per maand bijeen, laatste maandag van de maand, of in verband met feestdagen één week eerder
Tijdens deze bijeenkomsten wordt wisselend materiaal geselecteerd, exposities voorbereid en fotowerk besproken.
Soms wordt een gastspreker uitgenodigd.
Een aantal malen per jaar vinden er foto-excursies plaats, soms met publiek waarbij gezamenlijk in een bepaald gebied gefotografeerd wordt.

Op verzoek verzorgt de fotowerkgroep dialezingen en exposities.

Meedoen of vragen?

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep. 

Contactpersoon: Nicole van Daal, coördinator
E. kieknou@ivnlaarbeek.nl
 

 
10 Gouden Gedragsregels: