Over ons

IVN Laarbeek kreeg officieel rechtsbevoegdheid in 1982. De vereniging was reeds opgericht in september 1977 met de naam IVN Aarle, Lieshout en Beek en Donk.  IVN Laarbeek heeft een eigen uitstekend ingericht en mooi gelegen clubgebouw genaamd “De Bimd” in Aarle-Rixtel nabij het volkstuinencomplex aan de Beekseweg van waaruit de meeste activiteiten worden georganiseerd.
Het IVN Laarbeek heeft ongeveer 200 leden. Het IVN Laarbeek heeft momenteel een bestuur dat bestaat uit 5 leden

Ontstaan van IVN

De afkorting IVN stond bij de oprichting voor ‘Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie’. Tegenwoordig betekent de afkorting IVN: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.
IVN is voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig. In 1948 werd de naam omgezet in Bond van Natuurbeschermingswachten, een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Deze bond werd op 17 mei 1960 omgezet in de Vereniging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. De leden van de vereniging zetten zich in voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen: meer natuur van betere kwaliteit en een gezond milieu.

Doelstelling van IVN

IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN’ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten en producten. Vaak in samenwerking met partners die ook actief zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie en communicatie. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen, NME-organisaties en overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. IVN-vrijwilligers zijn door heel het land actief in en voor de natuur in hun omgeving.